Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Tidlig behandling gør MS-patienter i stand til at bevare arbejdsevnen

EAN: Hovedparten af patienter med klinisk isoleret syndrom (CIS), som får behandling med Betaferon/Betaseron (interferon beta-1b) omkring tidspunktet for de første formodede attakker, er i stand til at bibeholde deres arbejdsevne i årene, der følger.

Det viser 15-års data fra det såkaldte BENEFIT-studie, som blev præsenteret på en postersession (Abstract EPO2197) søndag på EANs kongres i Oslo. Det er velkendt, at Betaferon/Betaseron er fordelagtigt på den korte bane, men BENEFIT er det første studie til at vise, at patienterne har gavn af det immunregulerende præparat på længere sigt. 

I BENEFIT blev 261 patienter med CIS og mindre end to MRI-læsioner randomiseret til Betaferon/Betaseron eller placebo. Hvis patienterne i placebo-armens tilstand udviklede sig til klinisk defineret multipel sclerose (CDMS), overgik de til behandling med Betaferon/Betaseron. Det samme skete, hvis de havde fået placebo i en periode på mere end to år. Gennemsnitligt overgik patienterne i placebo-armen til Betaferon/Betaseron efter 1.53 år. Studiet fandt, at der var flere kliniske fordele ved tidlig opstart af behandling.

Ved baseline afspejlede de inkluderede patienters beskæftigelsesfrekvens den gennemsnitlige europæiske beskæftigelsesfrekvens, hvilket betød, at 76,6 procent af patienterne var i arbejde. 15-års data fra BENEFIT viser, at det for størstedelen af patienterne vedbliver at forholde sig sådan. 15 år efter studiets start var 66,3 procent af patienterne således fortsat i arbejde. 59,4 procent vurderede, at deres MS ikke påvirkede deres arbejdsevne, og 62,1 procent tilkendegav at MS ikke havde været årsag til sygemeldinger fra arbejdet det seneste år. 6,1 procent af patienterne havde været indlagt på hospitalet i det forgangne år.

15-års data fra BENEFIT får forskerne bag studiet til at konkludere, at igangsættelse af tidlig behandling med Betaferon/Betaseron gør hovedparten af patienterne i stand til at bibeholde deres arbejdsevne. Det er på sigt en ressourcemæssig fordel, lyder det i abstractet.

Anbefal denne artikel