Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Vil teste markant kortere infusionstid med Ocrevus

EAN: Infusionstiden på op mod fire timer ved det nyligt godkendte Ocrevus udfordrer både patienter og scleroseklinikker verden over, og nu vil forskere fra USA, Holland, Frankrig, Canada, Schweitz, Italien og tyskland undersøge, om tiden sikkert kan forkortes til to timer.

I det dobbeltblindede prospektive substudie ENSEMBLE PLUS under fase IIIb-studiet ENSEMBLE skal omkring 700 RRMS-patienter randomiseres til enten den korte eller den lange infusionstid, og forskerne bag studiet vil undersøge, om den korte infusionstid giver problemer med infusionsrelaterede reaktioner.

Foreløbig er der rekrutteret 678 patienter fra 29 lande til studiet. De er alle i et tidligt stadie af RRMS, og gennem 192 uger skal de behandles med 600 mg Ocrevus hver 24. uge. Første infusion vil ske i det normale tempo på 3,5-fire timer, men herefter vil halvdelen af patienterne få infusionen på to timer.

Blandt deltagerne er 65 procent kvinder og gennemsnitsalderen er 32,4 år. Den gennemsnitlige EDSS score er 1,7 år, og gennemsnitlig tid siden diagnosen og de første symptomer var henholdsvis 0,4 og 1,1 år.

Forskerne bag studiet præsenterede (Abstract EPO2198) design og baselinedata søndag ved EAN 2019 i Oslo.

Ifølge Professor Per Soelberg Sørensen, Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet, er det helt rigtigt, at de mange infusioner har sat scleroseklinikkerne under yderligt pres, men han vurderer ikke, at en halvering af infusionstiden vil aflaste klinikkerne mærkbart.

”Danmark er et af de lande, hvor rigtig mange patienter får infusioner, og det vil ikke spille så stor en rolle hos os, for patienterne skal jo stadig ind og have infusionen og det kræver stadig det samme personale,” siger Per Soelberg Sørensen.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget