Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Danske registerdata afviser øget risiko for kræft hos MS-patienter

Melinda Magyar

EAN: Danske patienter med multipel sclerose (MS) har ikke øget risiko for at udvikle kræftsygdomme. Det viser resultaterne fra et dansk registerstudie, hvis formål har været at estimere incidensen og risikoen for kræftsygdomme hos patienter med en registreret MS-diagnose.

Data fra registerstudiet blev præsenteret (Abstract EPO2226) på en postersession søndag på EAN. Leder af Det Danske Scleroseregister og overlæge på Rigshospitalets neurologiske afdeling, Melinda Magyari, er én af forfatterne bag studiet, og resultatet overrasker hende ikke.

"Det er en god nyhed for MS-patienter, men vi har på intet tidspunkt forventet et signal om øget kræftrisiko i populationen. Der er ikke en biologisk plausibel grund til, at det skulle forholde sig sådan. Og de ’gamle’ sclerosebehandlinger har ikke været sat i forbindelse med øget kræftrisiko," siger hun og tilføjer:

"Det er imidlertid mere usikkert om de nyere immunsupprimerende behandlinger kan associeres med en øget kræftrisiko. Deres langtidsrisiko kender vi ikke endnu. Med studiet her har vi en baselinerisiko, som vi kan måle de MS-patienter, som i dag og i fremtiden får behandling med de nye præparater op imod. Det er rigtig vigtigt at have et sådant sammenligningsgrundlag."

Det Danske Scleroseregister bidrager aktuelt med patienter i en række forskellige sikkerhedsstudier af de nye immunmodulerende præparater. For at kunne vise malignitet som outcome kræver det, at patienterne følges over en periode på minimum ti år. Resultaterne fra disse studier lader således fortsat vente på sig.    

Data af høj kvalitet

Studiet har inkluderet 10.557 danske MS-patienter registreret i Det Danske Scleroseregister i perioden 1995-2005. Disse data blev koblet til data fra de danske kræftregistre. For at blive inkluderet i studiet var det et krav, at MS-patienterne skulle have et års databasehistorik forud for MS-diagnosen, være minimum 18 år og ikke være registreret med en kræftdiagnose ved studiestart. MS-patienterne blev fulgt, indtil de enten fik en kræftsygdom, døde eller emigrerede - eller dataindsamlingsperioden var slut. I gennemsnit blev patienterne fulgt i ti år.

Data blev sammenlignet med data om baggrundsbefolkningen i Danmark, samt med data fra en lille selekteret gruppe hollandske MS-patienter registreret i databasen ’Dutch General Practitioner’ i perioden 2006-2014. Kræftincidensen blev opgjort pr. 100.000 personår med 95 procent konfidensinterval, og incidensraten blev beregnet. Med undtagelse af malignt melanom blev incidensen justeret i forhold til alder.

Blandt de danske MS-patienter blev højeste incidensrate registreret for non-melanom hudkræft (155.5), brystkræft (148.1) og prostatakræft (95.4).

"Vi så et lille signal om overrisiko for kræft i den hollandske kohorte. Den hollandske kohorte er imidlertid meget selekteret og begrænset i størrelse, hvorfor det er for usikkert at udtale sig om estimater på baggrund heraf. Kilden og dens kvalitet er afgørende, når man undersøger sygdomsforekomst i en patientpopulation. Det Danske Scleroseregister er landsdækkende og af en meget høj kvalitet, og data herfra er derfor meget valide," siger Melinda Magyari.

Varierende data på tværs

Et andet studie, der blev præsenteret på EAN lørdag, viser andre takter end det danske studie. Der er tale om et norsk registerstudie, der  dokumenterer en overrisiko for kræft i urinveje, lunger og centralnervesystem hos MS-patienter i Norge født i perioden mellem 1930 og 1979. Forskerne bag studiet konkluderer, at overrisikoen potentielt kan knyttes til overdreven rygning eller være udtryk for overvågnings-bias (mange MR-scanninger).

"Det er interessant, at det norske studie, når frem til en anden konklusion, end vi gør. Det er et spørgsmål om metode, vil jeg mene. Det norske studie finder frem til, at patienter med MS overordnet set har 12 procent højere risiko for kræft. Det er et lille estimat – så der er, i min optik, ingen alarmlamper, der blinker," siger Melinda Magyari.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget