Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Selvmonitorering med FLOODLIGHT har en stor stjerne hos MS-patienter

AAN: Smartphone-teknologi til monitorering af egne data bliver taget godt imod af patienter med multipel sclerose (MS). Nye resultater fra FLOODLIGHT-studiet viser, at de inkluderede patienter udviser stor tilfredshed med teknologien.

I studiet blev patienterne bedt om at vurdere deres tilfredshed på en skala fra 0 til 100. Og ved den sidste måling lå de 68 MS-patienters gennemsnitlige besvarelse på 72,7, fremgår det af det studie, som forskerne bag FLOODLIGHT havde med på American Academy of Neurology (AAN) 2019.

FLOODLIGHT er en app-baseret teknologi, der er udviklet af medicinalfirmaet Roche, og designet til at måle og vurdere sensorbaserede resultater fra en række aktive neurologiske tests og passiv overvågning ved brug af en smartphone. Mere præcist måler FLOODLIGHT MS-patienters evne til at udføre enkle opgaver på en smartphone med henblik på at kunne analysere, hvordan MS påvirker den enkelte patients hjerne, hænder og krop. Disse real-world MS-progressionsdata indsamles, bearbejdes af dedikerede algoritmer og machine learning og indgår herefter i et åbent tilgængeligt datasæt.  

I alt blev 80 MS-patienter i alderen 20 til 57 år og en EDSS-score på 0-5,5 rekrutteret til FLOODLIGHT. Heraf gennemførte 69 patienter de 24 uger med løbende dataindsamling. Foruden MS-patienterne deltog 40 raske kontrolpersoner. Patienter og kontrolpersoner blev udstyret med en prækonfigureret smartphone og et smartwatch, der over de 24 uger indsamlede data om aktive tests og passiv overvågning. Parallelt med, at patienterne monitorerede egne data, blev deres funktionsniveau testes ved hjælp af kliniske tests, bl.a. EDSS, 9-HPT, SDMT, T25FW, Berg balanceskala og MR-skanninger af hjernen. 

De aktive tests i FLOODLIGHT dækker over daglig håndmotorfunktion-, gang- og balancetests, samt ugentlige kognitive tests, mens den passive overvågning dækker over kontinuerlige målinger af gang og mobilitet. De nye resultater viser, at compliance til de aktive tests blandt de MS-patienter, der har gennemført studiet, er 69,5 procent, mens compliance til den passive måling er 78,7 procent. 

Tidligere resultater fra FLOODLIGHT, som blev præsenteret på MS-kongressen ECTRIMS i Paris i 2017, viste, at de smartphone-baserede tests var i stand til at detektere subkliniske svækkelser i hænder og arme, samt opdage subklinisk aktivitet ved T25-FW-testen.

Med reference til de tidligere og nye resultater konkluderer forskerne bag FLOODLIGHT, at teknologien har et lovende potentiale som monitoreringsredskab til at opdage relevante outcome, der kan understøtte den kliniske fremstilling af patienter med MS, lyder det i abstractet.

Danske MS-patienter kan downloade app’en i App store samt læse mere på www.floodlightopen.dk.

 

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget