Lad os håbe Medicinrådet inddrager nyt studie i arbejdet med ny behandlingsvejledning

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Graviditet påvirker ikke MS-prognosen

Johanna Balslev Andersen

ECTRIMS: Kvinder med MS skal ikke være bange for at en eventuel graviditet vil forværre deres sygdomsforløb, for på den lange bane, spiller graviditet ikke en rolle for udvikling af handicap. 

Læs mere ...

Rituximab giver færrest attakker og behandlingsskift

ECTRIMS: Svenske forskere har sammenlignet effekt af fire forskellige lægemidler hos behandlings-naive MS-patienter og konstateret at rituximab både gav den laveste risiko for attakker og færrest behandlingsskift, men samme EDSS-udvikling som de tre andre behandlinger.

Læs mere ...

Mavenclad viser god effekt og sikkerhed efter 10 år

ECTRIMS: Patienter, der modtog behandling med Mavenclad (cladribin) i fase III-studierne CLARITY og CLARITY Extension, udviser vedvarende gode behandlingsresultater og få bivirkninger ni til 15 år efter behandling med Mavenclad (cladribin).

Læs mere ...

Ændring i hjernevolumen ikke forbundet med træthed og gangfunktion

ECTRIMS: Hjernevolumen har hidtil ikke vist sig konsekvent at være relateret til symptomer og funktionsevne ved attakvis MS. Et nyt studie finder imidlertid korrelation mellem ændringer i hjernevolumen over tid og fysisk forværring og kognition, men ikke til fatique og evnen til at gå ved egen hjælp.

Læs mere ...

Debat på Sundhedstinget