Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | |
 

Neurologien forudsætter europæisk samarbejde

Skrevet af Kristian Lund d. 26 Juni 2017 i kategorien Ressourcer

Det er sjældent at en formand for et internationalt lægevidenskabelig selskab går på barrikaderne for EU, men på EAN-kongressen i Amsterdam skete det, da formanden professor Günther Deuschl, åbnede kongressen ved at udtrykke sin bekymring for den stigende skepsis overfor Europa.

Men formanden har bestemt en pointe – eller to. 

”Det er kun, hvis vi står sammen at vi kan løse de stigende udfordringer for neurologien,” siger han med henvisning til den aktuelle situation: Mere end 220 millioner europæere lider af neurologiske sygdomme, f.eks. sclerose, epilepsi, migræne, Altzheimers og demens, og tallet er konstant stigende.

“Jeg er bekymret for tendensen i retning af øget skepsis over det europæiske projekt. Det må ikke erstattes af kortsigtede nationale interesser. Som de globale klimaforandringer, er stigningen i de neurologiske lidelser en udfordring, ingen lande kan løse alene,” siger Günther Deuschl, som til daglige arbejder på universitetshospitalet i Schleswig-Holstein, Kiel.

Hans vigtigste pointe er denne: “Det er kun gennem grænseoverskridende forskning at vi kommer længere med et forskningstungt område, vil gøre det muligt at forstå de neurologiske sygdomme og finde nye metoder til at forebygge, diagnosticere, behandle og rehabilitere patienterne.”

Efter Günther Deuschls vurdering er der ingen lægelige specialer der udvikler sig så hastigt som neurologien. Men det er også nødvendigt, fordi så mange europæere er ramt. 220 millioner neurologiske patienter svarer til den samlede befolkning i Storbritannien, Frankrig og Tyskland – til sammen. Hovedpine og migræne berører 152,8 millioner europæere, 44,9 millioner har neurologiske søvnproblemer, apopleksi rammer 8,2 millioner og demens rammer 6,3 millioner – epilepsi rammer nogenlunde lige så mange.

Mange neurologiske lidelser har en alderskomponent, og det driver neurologien. I Europa vil antallet af borgere, som er ældre end 65 år fordobles frem til 2060 – og på det tidspunkt vil mere end 50 procent af borgerne være ældre end 65 år.

Neurologiske sygdomme er ekstremt dyre. Samlet set koster de 335 mia. euro om året. Dyrest er demens, som koster 105 mia. euro, på anden pladsen koster apopleksi 64 mia. euro, mens hovedpine koster 43 mia. euro.

Tallene taler et tydeligt sprog. De udfordringer kan ingen løse alene.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på MS Tidsskrift og direktør for Medicinske Tidsskrifter, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Leave a comment

You are commenting as guest.

Regeringen vil uddanne flere MS-specialister

Regeringen og Dansk Folkeparti vil øge antallet af hoveduddannelsesforløb i neurologi fra 2021 og allerede i år afsætte 1,5 mio. kroner til at opkvalificere flere sygeplejersker med neurologiske kompetencer til i højere grad at understøtte behandling og opfølgning af mennesker med multipel sclerose.

Læs mere ...

Nyt nationalt forum skal sikre ensartet MS-behandling

En arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen skal i løbet af de næste to år udarbejde nye anbefalinger, som skal danne grundlag for at løse nogle af de problemer, der hidtil har været med manglende sammenhæng og ensartethed på tværs af faggrupper, regioner og kommuner i indsatsen for mennesker med MS.

Læs mere ...