Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

PET-scanning kan afsløre tidlige MS-læsioner i hjernen

ECTRIMS2017: PET-scanninger kan tidligt finde læsioner i det hvide stof i hjernen, som bliver overset ved MR-scanninger.

Det viser en ny undersøgelse fra Sorbonne Universitet, som onsdag blev præsenteret på MS-kongressen ECTRIMS i Paris.

Stadigt større læsioner i hjernens hvide substans betragtes som en markør for udviklingen af MS. Tidligere studier har antydet, at jernbelastede mikroglia-celler er årsag til at læsionerne bliver større, men hidtil er sammenhængen mellem mikroglialaktivering og forstørrede læsioner ikke undersøgt hos levende personer.

De franske forskere har derfor forsøgt at finde ud af, om man med 18F-DPA714 PET-scanning kunne forudsige læsionsforstørrelsen efter et år. 18F-DPA-714 er en anden generation tracer for positron emission tomografi (PET) billeddannelse af 18 kDa translokatorproteinet (TSPO), der er en markør for neuroinflammation.

22 patienter med MS blev sammen med 19 sunde kontrolpersoner scannet med dynamisk 18F-DPA714 PET og MRI ved baseline, der blev fulgt op et år efter med en ny MRI-scanning.

Forskerne klassificerede hver læsion som aktiv, inaktiv eller ulmende baseret på omfanget og lokaliseringen af ​​mikroglialaktivering.

Forskerne brugte Pearson's Chi-square test til at vurdere forholdet mellem den neuropatologiske klassificering af læsioner ved baseline og stigningen i læsionsvolumen efter et år.

Ud af de 737 T2-vægtede læsioner identificeret ved studiestart blev 37,6 procent klassificeret som inaktive, 19,3 procent som aktive, 2,7 procent som ulmende og 40,4 procent som udifferentierede.

Fem procent af de ved baseline T2-vægtede læsioner havde øget volumen efter et år. Analyser viste, at læsioner, der var klassificeret som aktive ved baseline, sandsynligvis var vokset i volumen efter et år.

Tilsammen konkluderer forskerne derfor at 18F-DPA-714 mikroglial PET-scanning gør det muligt at identificere aktive læsioner, der har større tendes til at forstørres med tiden. Aktive læsioner, som ikke er blevet registreret ved MR-scanning.

I hvilket omfang ​​disse forstørrede læsioner påvirker neurodegeneration og klinisk handicap vil blive undersøgt gennem en længere opfølgning.

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift