Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Siponimod mod SPMS får positiv vurdering af CHMP

Finn Sellebjerg

EMA’s udvalg for vurdering af medicin til mennesker (CHMP) har givet Mayzent (siponimod) en positiv opinion til behandling af SPMS-patienter med sygdomsaktivitet, og dermed er vejen banet for godkendelsen af den første orale behandling af sekundær progressiv multipel sclerose i Europa.

Da fase III-resultaterne for siponimod blev præsenteret i 2017 vurderede professor Per Soelberg Sørensen, at omkring hver tredje patienter med aktiv SPMS vil kunne have gavn af behandlingen.

Mayzent vil dog formentlig i første omgang blive aktuel for en mindre gruppe patienter, hvis EMA som ventet godkender behandlingen, og Medicinrådet dernæst også vender tomlen op i forhold til at tage behandlingen i brug, fortæller professor ved Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet, Finn Sellebjerg.

”På Rigshospitalet har vi ikke en lang kø af SPMS-patienter med sygdomsaktivitet, som vi ikke har villet behandle. De fleste patienter i denne gruppe er typisk allerede i behandling med enten den medicin, de har fået for deres attakvise MS, eller med betainterferon eller off label rituximab. Den komplet ubehandlede progressive patient inden for målgruppen til siponimod, er en sjælden fugl, men der vil være nogle, og dem vil vi stille og roligt kunne få over på den her behandling,” siger han.

Alligevel er vurderingen fra CHMP en god nyhed, mener Sellebjerg.

”Det springende spørgsmål bliver, om siponimod vitterlig kan noget ved SPMS, som de andre behandlinger ikke kan. Det er der noget, der tyder på, og det må vise sig, når vi forhåbentlig får mulighed for at bruge præparatet,” siger han.

Før det sker skal Medicinrådet dog godkende siponimod som standardbehandling, og hvorvidt det sker, er ikke sikkert.

”Der er en masse åbne spørgsmål, og vi kan meget vel få en ny historie, som den vi så omkring ocrevus til PPMS-patienter. For mig at se er der en rimelig klokkeklar effekt hos de patienter, som EMA har godkendt behandlingen til, men om effekten er stor nok til, at Medicinrådet vil lukke op for brugen er et helt andet spørgsmål, for de arbejder jo med nogle ret konkrete grænser, og det må vi se, om de synes, der er,” siger Finn Sellebjerg, som samtidig vurderer, at det bliver behandlingseffekten og ikke prisen, der bliver afgørende for Medicinrådets vurdering.

Hvis Medicinrådet godkender Mayzent som standardbehandling til den specifikke undergruppe af SPMS, vil man efter nogle år kunne få et tydeligere billede af de forskellige behandlingers effekt på aktiv SPMS.

”Hvis vi får lov til at tage behandlingen i brug, vil vi efter nogle år kunne sammenligne behandlingseffekten med fingolimod, rituximab eller Tysabri, som er de behandlinger, der typisk ellers har været anvendt til denne patientgruppe,” siger Sellebjerg.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget