Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Siponimod forbedrer den kognitive funktion hos patienter med SPMS

EAN: SPMS-patienter viser signifikant bedre resultater i SDMT-testen efter behandling med siponimod end ved baseline, i EXPAND-studiet. Behandlingen modvirker kognitiv forværring og forbedrer tilmed kognitionen signifikant bedre end placebo hos alle subgrupper af SPMS-patienter, viser nye data fra studiet.

De amerikanske myndigheder godkendte i foråret S1P-receptor-antagonisten siponimod til behandling af SPMS, og EMA er ligeledes på vej med en afgørelse for det europæiske marked. De nye data, som blev præsenteret på EAN’s kongres i Oslo, bekræfter de positive resultater, der hidtil er set, og understøtter dermed en ligeledes positiv vurdering fra EMA.

1099 SPMS-patienter, som i EXPAND blev behandlet med siponimod blev SDMT-testet ved baseline og derefter hvert halve år igennem studiet. En kontrolgruppe i placebobehandling blev testet på samme vis, og forskerne registrerede tiden til bekræftet forbedring eller forværring i begge grupper. Forandring blev defineret som en stigning eller et fald på fire eller derover i SDMT-scoren. Forskerne lavede desuden subgruppeanalyser på patienter med og uden kognitiv forværring (SDMT<43) ved baseline, og på patienter med eb SDMT-score  over eller under medianscoren. Statistisk signifikant gruppeeffekt blev fundet ved brug af mixed-model measures og hvorvidt resultaterne var klinisk meningsfulde blev afgjort ved brug af Cox proportional hazards model.

Studiet viser, at signifikant flere SPMS-patienter i alle subgrupper forbedrede deres SDMT-score ved siponimodbehandling frem for placebo, og at der var færre patienter med vedvarende forværring i siponimodgruppen med signifikant forskel i de fleste subgrupper.

Anbefal denne artikel