Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Studier fra ACTRIMS: Covid-19-vacciner er sikre for MS-patienter

ACTRIMS: De covid-19-vacciner, der foreløbig er godkendt, er sikre og har effekt for MS-patienter i sygdomsmodificerende behandling, viser nye analyser, der blev præsenteret ved ACTRIMS’ virtuelle kongress sidste weekend. 

Udrulningen af vaccineprogrammerne mod den igangværende coronapandemi giver foreløbig ikke anledning til at foretage store ændringer i den sygdomsmodificerende behandling af MS-patienter. Vaccinerne er sikre og har effekt hos MS-patienter, også når de er i behandling. Det var budskabet fra den amerikanske MS-læge og forsker Amit Bar’Or, da han ved præsentationen “Vaccination responses in setting of different types of MS DMT’s” ved ACTRIMS’ virtuelle kongres gjorde status over den foreløbige data på området. 

“Fordelene ved at være beskyttet af en Covid-vaccine opvejer fuldt ud enhver risiko, der måtte være ved vaccination af MS-patienter, og der er grund til at tro, at RNA-vacciner endda kan være mere sikre end tidligere mere traditionelle vacciner,” sagde han.

Covid-19-vaccinerne har heller ikke vist sig at udgøre et problem i forhold til en mulig interaktion med de sygdomsmodificerende MS-behandlinger. 

“Der er tale om døde vacciner, ikke inaktiverede vacciner, og der er ingen risiko for interaktion med MS-behandlingerne,” sagde han.

De sygdomsmodificerende behandlinger kan til gengæld i nogle tilfælde påvirke vaccine-responset, men foreløbig tyder al data på, at det ikke vil ske i en grad, så patienten ikke vil være beskyttet mod covid-19. Det har blandt andet det meget systematiske fase III studie VELOCE vist, hvor man undersøgte responset på en række vacciner hos patienter i behandling med Ocrevus (ocrelizumab). Studiet viser, at Ocrevus reducerer vaccineresponset, men ikke mere, end at patienten stadig er beskyttet.   

De 'døde' vacciner

To analyser af vaccinerespons hos en meget lille gruppe patienter i behandling med Mavenclad (cladribin) understøtter ligeledes formodningen om, at patienter i immunsupprimerende behandling vil have effekt af covid-19 vaccinen. Analyserne er foretaget af data fra studierne MAGNIFY MS og CLOCK MS og viser sammenlagt 18 patienters respons på henholdsvis influenza og herpes zoster vacciner. Begge er såkaldt døde vacciner lige som covid-19-vaccinerne, og ved begge vacciner udviklede patienterne en tilpas mængde antistoffer til at beskytte mod de to sygdomme i mindst et halvt år efter vaccinationen uafhængigt af deres lymfocyttal på vaccinationstidspunktet. 

Hos Merck, som producerer Mavenclad, ser man det som et tegn på, at patienter i denne behandling formentlig også vil have effekt og vil kunne tåle at blive vaccineret mod covid-19.

“I en konstant foranderlig tid, hvor vi kan forvente at være i en global pandemi i nogen tid endnu, er det afgørende at vurdere effekten af de almindelige døde vacciner hos patienter i sygdomsmodificerende behandling, og vi har dedikeret os til at formidle relevant real-world evalueringer af vores behandlinger for at bidrage med svar til MS-samfundet,” siger læge Maria Rivas, som er lægelig chef ved Merck i en pressemeddelelse om analyserne. 

Professor ved Dansk Multipel Sclerose Center Finn Sellebjerg hæfter sig i forhold til analyserne af Mavenclad og vaccinerespons først og fremmest ved, at der er tale om en usystematisk undersøgelse af en meget lille patientgruppe, men derudover finder han det ikke overraskende, at patienterne reagerer på vaccinerne. 

“Det kan man også, hvis man har fået alemtuzumab, som er en behandling, der ligner lidt. Det er lidt et spørgsmål om timingen af vaccinationen i forhold til behandlingen, og om det er en patient, der regenererer hurtigt eller langsomt,” siger han. 

VELOCE giver til gengæld solid viden om, hvad man kan forvente af vacciner til patienter i B-celledepleterende behandling, og foreløbig ser det fornuftigt ud, siger Finn Sellebjerg. 

“Man kan sige, der er et nedsat vaccinerespons. Hvor meget det betyder for infektionsrisikoen, besvarer VELOCE-studiet ikke. Det viser bare, at mange, hvis ikke alle, får et antistofniveau, der burde være beskyttende.”  

Finn Sellebjerg er enig med Amit Bar’Or i, at MS-patienter i sygdomsmodificerende behandling kan fortsætte deres behandling, og han mener, at alle bør vaccineres mod covid-19.

“Vores anbefaling er, at alle bliver vaccineret, når de får chancen,” siger han.

Hos de få patienter, der er i behandling med Mavenclad og skal i gang med anden runde, kan man overveje, om man skal udskyde den til vaccinationen er gennemført, men ellers bør vaccinationen ikke få konsekvenser for MS-behandlingen, mener Sellebjerg. 

Og så kan man i øvrigt godt forberede sig på måske at skulle vaccineres igen senere på året, vurderer han

“Jeg ville ikke være overrasket, hvis mange af os skal ind at have en vaccination mod den sydafrikanske variant en gang i løbet af efteråret, hvis det viser sig, at vaccinerne ikke virker godt nok på den variant. Hvis de gør er det jo fint, men med så udbredt virus, der cirkulerer i hele verden, og som vil blive ved med at cirkulere, også når vi lukker op i Danmark igen, så vil der jo ske noget på et tidspunkt, der gør, at vi skal ud i en vaccine-runde mere.”

 

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget