Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

EMA vurderer siponimod mod SPMS

Mens medicinrådet tager stilling til, om den første EMA-godkendte behandling til primær progressiv MS også skal være standardbehandling for visse patienter i Danmark, er det europæiske lægemiddelagentur i færd med at vurdere siponimod som første mulige godkendte behandling af sekundær progressiv sclerose.

Producenten Novartis har i oktober ansøgt både FDA og EMA om markedsføringstilladelse af behandlingen, og ifølge det amerikanske netmedie Multiple Sclerosis News Today, forventes FDA at træffe en beslutning i løbet af marts 2019, mens EMA’s afgørelse formentlig kommer senere i 2019.

Siponimod er designet til at hæmme aktiviteten i to sphingosin-1 fosfat-receptorer på immuncellernes overflade, og stoffet forhindrer cellerne i at migrere til hjernen og rygmarven, og derved hæmmer behandlingen den inflammatoriske proces, som fremmer udviklingen af og progression i SPMS.

På årets store sclerosekongresser har Novartis præsenteret data, der viser siponimods dæmpende effekt på sygdomsprogression hos patienter med SPMS, men hvis behandlingen godkendes af EMA vil prisen stadig få en betydning for, i hvor høj grad behandlingen kommer i brug i Danmark, vurderer professor ved Rigshospitalet Finn Sellebjerg.

”Det kan vi jo se på hele diskussionen omkring Ocrevus. Merværdispørgsmålet er jo blevet løftet op til et helt nyt niveau, og jeg har svært ved at forestille mig, at det ikke også bliver et issue med siponimod. Hvor vi tidligere så på, om behandlingen virker, når vi skulle vurdere fornuften i at bruge den, så er der kommet en helt anden struktur bag at vurdere merværdien i forhold til prisen, og det er en diskussion, der er kommet i en grad, den slet ikke har været tidligere,” siger Finn Sellebjerg.

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift