Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nye MR-mål giver mulighed for tidlig forudsigelse af PPMS

EAN 3: Se på diffusion såvel som grå substans, og forudsé, om patienten vil progrediere 15 år senere.

Sådan er perspektiverne ved at tage de nye muligheder ved MR-scanning i brug.

Det antyder et 15-årigt italiensk studie, som blev offentliggjort lørdag på den europæiske neurologikongres, EAN 3, i Amsterdam (Abstrakt O1214).

Forskerne ville undersøge værdien af konventionelle MR-scanninger og de nyere Diffusion Tensor-scanninger (DT) som diagnostiske værktøjer i forhold til PPMS sammenlignet med almindelige kliniske vurderinger, og de konkluderer, at de nye MR-mål til sammen giver mulighed for tidligere identifikation af patienter i risiko for at progrediere 15 år senere.

”Hvis man bruger de mere moderne metoder, og ser dels på den grå substans og dels på diffusiviteten, så fortæller det noget om, hvor svære forandringer, der er i vævet, og det giver en større sandsynlighed for at skelne de patienter, der vil progrediere i løbet af 15 år fra dem, der ikke vil, og det er meget interessant,” siger Per Soelberg Sørensen.

I studiet har 54 PPMS-patienter ved baseline fået foretaget konventionelle såvel som DT MR-scanninger og T1-scanning. Efter henholdsvis fem og femten år blev der foretaget en klinisk evaluering af 49 af patienterne, hvor forskerne så på lædering af hjernevævet.

Professor Giancarlo Comi, San Rafael universitetet i Milano, der er er en af forskerne bag undersøgelsen, finder resultaterne meget interessante.

”Vi har ikke set dette i andre undersøgelser, og vi har brug for redskaber til at forudsige progression hos sclerosepatienter,” siger han.

Studiet er delvist finansieret af den italienske scleroseforening.

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift