Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ocrelizumab giver signifikant mindre træthed

Behandling af PPMS kan med fordel sættes tidligt i gang, hvis man ønsker at forebygge sygdomsprogression og den træthed, der følger med, konkluderer forskerne bag ORATORIO-studiet.

Progression hos patienter med primær progressiv multipel sclerose (PPMS) hænger uløseligt sammen med øget træthed, og det er endnu en grund til, at sygdomsprogression bør forebygges, konkluderer forskere i en analyse fra ORATORIO-studiet, som er blevet offentliggjort i forbindelse med AAN 2017 i Boston. Tidlig behandling med Ocrevus (ocrelizumab) kan have en positiv effekt, mener forskerne. ORATORIO har vist, at patienter med sygdomsprogression rapporterede om signifikant øget træthed i forhold til udgangspunktet sammenlignet med patienter, der ikke havde sygdomsprogression, og at selv patienter, der ikke havde sygdomsprogression rapporterede om signifikant mindre træthed i forhold til udgangspunktet, efter at være behandlet med Ocrevus, sammenlignet med patienter, der fik placebo.

Resultatet er positivt, og ifølge professor Per Soelberg Sørensen ikke overraskende, da man ser det samme i forbindelse med andre sygdomsmodificerende behandlinger. Ideen om, at sætte tidligt ind med behandling, mener han er god, selv om den endnu ikke er understøttet af evidens.

”Det er en tendens for tiden, at mange taler for, at man kan overveje at begynde at behandle mennesker, som endnu ikke har en diagnose, men som har en MR-scanning, som er i overensstemmelse med sclerose. Man kan se, at i løbet af få år, vil halvdelen af dem have fået sclerose, og hvis man ellers kan sikre sig mod at tage fejl af diagnosen, så er der meget, der taler for, at man får det bedste resultat ved tidlig behandling,” siger Per Soelberg Sørensen. Data om dette kan være på vej, for ifølge Per Soelberg Sørensen  er der planlagt en klinisk kontrolleret undersøgelse, der skal belyse, om man kan forsinke eller forhindre udbrud af MS hos denne gruppe patienter ved brug af sygdomsmodificerende behandling.

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift