Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Mastinib udsætter tiden til kørestol for PPMS- og SPMS-patienter

Efter to års behandling med den orale TKI-hæmmer mastinib har patienter med PPMS og ikke-aktiv SPMS signifikant mindre EDSS forværring end patienter, som har fået placebo.

Det viser et prospektivt fase IIb/III-studie, hvor de specifikke resultater først bliver offentliggjort ved en af de kommende videnskabelige kongresser, men studiets primære endemål, som var udsættelse af EDSS-forværring målt på alle parametre, er nået. Behandlingen udsætter desuden tiden til patienter bliver afhængig af en kørestol signifikant (EDSS 7), meddeler firmaet bag behandlingen foreløbig i en pressemeddelelse.

Der er tale om et randomiseret, dobbeltblindet og placebokontrolleret prospektivt multicenterstudie, som omfatter 301 patienter, der har fået enten placebo (101) eller en daglig dosis mastinib på 4,5 mg/kg (200), og 310 patienter, som har fået enten placebo (107) eller en daglig dosis på seks mg mastinib/kg (203). Effektanalyserne er foretaget blandt hele intention-to-treat-populationen, som har fået mindst en dosis mastinib eller placebo i forbindelse med studiet.

Deltagerne er mellem 18-75 år, diagnosticeret med enten PPMS eller ikke aktiv SPMS og deres baseline-EDSS var på 2-6.

Mastinib er et enzym, som er en tyrosine kinase-hæmmer, der virker på kroppens mastceller og mikrofager ved at hæmme en afgrænset gruppe kinaser. En ny virkningsmekanisme, som giver håb til de mange patienter med progressiv MS, siger studiets koordinator og professor ved Universitetshospitalet i Lille, Frankrig, Patrick Vermersch.

”Der findes talrige behandlinger, der retter sig mod det adaptive immunsystems B og T-celler, som kan bruges til patienter med attakvis MS. Men de behandlinger har ikke hjulpet ved PPMS og SPMS, og derfor er der stadig et stort behov for behandling til disse patienter. Mastinib retter sig ikke mod det adaptive immunsystem, og resultaterne fra dette studie udgør et videnskabeligt gennembrud, fordi man for første gang har kunne bremse progressionen af klinisk forværring hos patienter med progressiv MS,” siger Patrick Vermersch.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget