Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Medicinrådet godkender Ocrevus til PPMS-patienter under 45 år

Medicinrådet anbefaler Ocrevus (ocrelizumab) som mulig standardbehandling til voksne patienter op til 45 år med primær progressiv multipel sclerose (PPMS), og dermed får PPMS-patienter for første gang adgang til sygdomsmodificerende behandling.

Ocrevus giver en lille klinisk merværdi til subgruppen af patienter, når man sammenligner med placebobehandling, vurderer Medicinrådet, som lægger vægt på, at der er en lille klinisk merværdi på det kritiske effektmål ”vedvarende sygdomsprogression”. 

I Scleroseforeningen er der lettelse over Medicinrådets afgørelse, men samtidig undrer direktør Klaus Høm sig over, at aldersgrænsen er sat ved 45 år. 

”I Sverige har man godkendt Ocrveus til PPMS-patienter op til 55 år, og jeg har svært ved at se, at der skulle være forskel på svenske og danske patienter. Vi vil holde meget nøje øje med, hvordan anbefalingen bliver forvaltet ude i regionerne og hvor nidkært aldersgrænsen bliver overholdt i klinikkerne, for behandlingen bør altid ske på baggrund af en lægelig vurdering, og ikke som følge af en aldersdiskriminering,” siger Klaus Høm.

Sidste år afviste Medicinrådet i første omgang at godkende Ocrevus til behandling af PPMS, men producenten Roche ansøgte igen - denne gang til en subgruppe af PPMS-patienter - og medicinrådet har valgt at godkende ansøgningen.

Subgruppen omfatter voksne patienter under 45 år med en EDSS-score på 3-5, som ikke må have haft sygdommen i mere end 10 år, og ligeledes voksne patienter med en EDSS-score på 5-6,5, som højst må have haft sygdommen i 15 år for at komme i behandling.

Medicinrådet anbefaler desuden, at der indsamles relevante effekt- og bivirkningsdata i forbindelse med Ocrevus-behandling af PPMS-patienter.

Eftersom der hidtil ikke har været en behandling til denne gruppe, vil den nye behandling være forbundet med meromkostninger, men Medicinrådet har vurderet, at der er et rimeligt forhold mellem de kliniske effekter hos den definerede subgruppe og de forventede omkostninger. Medicinrådet har ikke haft brug for at inddrage overvejelser om alvorlighed eller forsigtighed, fremgår det af anbefalingen.

Mellem 10 og 15 procent af de omkring 14.500 danskere med multipel sclerose har den primær progressive form af sygdommen. PPMS er karakteriseret ved vedvarende, langsom fremskridning af symptomer, som der hidtil ikke har været nogen behandling til. Men det er der med gårsdagens godkendelse, og det betyder, at en ny gruppe patienter vil få deres gang i scleroseklinikkerne.

Det vil dog være op til patienterne selv at bede om at blive indkaldt, fortæller professor Finn Sellebjerg, Dansk Multipel Sclerose Center ved Rigshospitalet, til Scleroseforeningen.

Scleroseklinikkerne ligger nemlig ikke inde med lister over de patienter, der passer ind i under kriterierne.

”De patienter, der hører til undergruppen, som Ocrevus nu er godkendt til, bliver gjort opmærksom på muligheden, i takt med at de alligevel kommer på klinikken. Men nogle af de patienter, som det kan være aktuelt for, er i dag slet ikke tilknyttet en skleroseklinik. De må selv sørge for at få en henvisning fra deres praktiserende læge, for der er jo desværre ikke blevet afsat flere penge til ekstra ressourcer,” understreger Professor Finn Sellebjerg.

Det forventes, at der årligt vil være 46 patienter, som vil få glæde af denne behandling.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget