Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet: Ocrevus har lille klinisk merværdi til visse PPMS-patienter

Ifølge fagudvalget vedrørende multipel sclerose har Ocrevus (ocrelizumab) vigtig klinisk merværdi til behandling af yngre patienter med primær progressiv multipel sclerose (PPMS), men Medicinrådet besluttede onsdag at tillægge behandlingen lille klinisk merværdi.

Medicinrådet vurderer i øjeblikket Ocrevus til subgruppen af yngre PPMS-patienter, og når rådet vurderer den kliniske merværdi som mindre end fagudvalget, skyldes det, at Medicinrådet udelukkende har forholdt sig til de kliniske data, mens fagudvalget har taget alvorlighedspricippet med i betragtning, fortæller patientrepræsentant i Medicinrådet Leif Vestergaard Pedersen.

”Fagudvalget har lagt vægt på, at det er den eneste behandling, der findes til denne fremadskridende sygdom, og det mener de, at der skal lægges vægt på. Det afviser Medicinrådet ikke, men ifølge de metoder, vi arbejder efter, sker den vurdering først senere,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

På Medicinrådets næste møde i januar skal rådet drøfte AMGROS' omkostningsanalyse, og alt efter, hvilke diskussioner den afleder, vil rådet enten gå videre til den endelige beslutning for eller imod en anbefaling af Ocrevus til subgruppen af PPMS-patienter eller udskyde beslutningen til mødet i februar.

”Når den endelige beslutning skal tages, kommer vi også til at forholde os til, om alvorlighedsprincippet skal gøres gældende, og det kan blive på næste møde,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Onkologisk Tidsskrift

Feed ikke fundet.

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift