Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | |
 

Ocrevus reducerer armproblemer ved PPMS

Behandling med Ocrevus (ocrelizumab) mindsker risikoen for at udvikle handikap i armene hos patienter med primær progressiv multipel sclerose (PPMS), og muligvis øger behandlingen også chancen for bedring af allerede udviklede handikap.

Det konkluderer forskere, der har analyseret data fra det randomiserede ORATORIO-studie.

Svækket armfunktion er en udbredt følge af primær progressiv MS, men risikoen kan reduceres ved behandling med Ocrevus, konkluderer forskere, der har gennemgået data fra PPMS-patienter, som har udført den såkaldte nine-hole peg test hver tredje måned i en to-årig periode, hvor to tredjedele af patienterne blev behandlet med Ocrevus, og en tredjedel fik placebo.

I nine-hole peg testen skal patienten på tid med én hånd placere ni små pinde i en blok med ni huller, og i ORATORIO-studiet skulle deltagerne hver gang udføre testen to gange med hver hånd og med en tidsgrænse på fem minutter per forsøg.

Patienterne, som fik den aktive behandling, fik 600 mg Ocrevus hvert halve år i godt to år (120 uger). Behandlingen blev givet med to intravenøse infusioner med fjorten dages mellemrum med 300 mg Ocrevus hver gang, og kontrolgruppen fik placebo med samme intervaller.     

Deltagerne i de to grupper præsterede omtrent lige godt ved baseline, både med deres bedste og dårligste hånd og i gennemsnit mellem begge hænder, dog var der i en enkelt subgruppe med BLEDSS højere end seks den forskel, at patienterne som fik Ocrevus var langsommere, end dem, der fik placebo, og der var et svagt forhøjet antal af T1 gadolinium-læsioner i Ocrelizumab-gruppen. Andelen af patienter med disse læsioner var den samme i begge grupper.

Efter analyse af data fra to års behandling og test af hånd og armmotorik, kan forskerne konkludere, at risikoen for 12 og 24 ugers bekræftet forværring på begge hænder var 20 procent mindre i ocrevusgruppen, sammenlignet med de patienter, der fik placebo, og den reducerede risiko i ocrevusgruppen var også at finde hos de patienter, der som udgangspunkt havde en dårligere tid på nine-hole peg testen.

Forskerne finder desuden, at ocrevusbehandlingen forlænger tiden til alvorlig progression i hænder og arme med 25 procent eller mere.

Resultaterne bekræfter behovet for at bruge nine-hole peg testen i den daglige praksis, som et mål for patientens fysiske forværring, særligt i arbejdet med patienter med progressiv MS, skriver forskerne.

Anbefal denne artikel

Tidlig behandling giver bedre effekt hos SMA-børn

AAN: Spædbørn med høj risiko for at udvikle SMA Type 1 og 2, og som får Spinraza (nusinersen) inden for de første seks leveuger, har en god overlevelseschance og en god udvikling af motorisk funktion i de to første leveår.

Læs mere ...

Overblik: Disse studier trak opmærksomhed på AAN

AAN: Nyheder om multipel sclerose var ikke de eneste, som fik opmærksomhed på årets AAN i Philadelphia. Her følger et overblik over nogle af de andre store neurologiske forskningsresultater, som med al sandsynlighed kommer til at præge det kliniske arbejde i årene, der følger. 

Læs mere ...