Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Neurofilament er mulig prognostisk markør for progressiv MS

ECTRIMS: Patienter med sekundær progressiv multipel sclerose (SPMS) har højere niveauer af neurofilament light chain (NfL) end patienter med primær progressiv MS, men NfL kan formentlig bruges som prognostisk markør for hjerneatrofi ved begge sygdomme.

Det konkluderer forskere fra Schweiz og Tyskland efter at have foretaget retrospektive analyser af data fra i alt 1830 PPMS- og SPMS-patienter fra fase III studierne INFORMS (fingolimod) og EXPAND (siponimod).

Forskerne har sammenlignet NfL-niveauer ved baseline for de to sygdomsgrupper og vurderet NfL som prognostisk markør.

Patienternes baseline NfL-niveauer blev kvantificeret ved brug af Single Molecule Array-teknologi, og de blev grupperet i kategorierne lav, medium eller høj (<30; 30-60; >60). Grupperne med høje og lave niveauer blev sammenlignet ved brug af Chi-Square og Wilcoxon rank sum test, og sammenhængen mellen baseline NfL-niveauer og MR-resultater blev vurderet ved Spearman rank korrelation (Gd+ læsion antal og T2 læsion volumen).

Forskerne fandt, at SPMS-patienterne havde højere niveauer af NfL ved baseline end PPMS-patienterne (32.1 vs. 22, p<0.001), og tilsvarende havde både SPMS-patienter med og uden Gd+ læsioner ved baseline højere niveauer ends PPMS-patienter (hhv. 29.2 og 21 hos SPMS- Og PPMS-patienter uden Gd+ læsioner og hhv. 45 og 34 hos SPMS- Og PPMS-patienter med læsionerne).

Ved begge typer af progressiv MS var høje NfL-niveauer ved baseline desuden forbundet med et større procentvist tab af hjernevolumen efter både 12 og 24 måneder.

Resultaterne, der blev præsenteret af professor Ludwig Kappos som late breaking på ECTRIMS 2018, betyder, at NfL bør overvejes som et vigtigt endemål i fase II-studier af SPMS, konkluderer forskerne.

Anbefal denne artikel

Studie: Gadoliniumscanninger kan undværes

EAN: Kun en minimal fraktion af de gadoliniumopladende læsioner har ikke også en modpart, der kan ses på en T2-scanning, og derfor kan gadoliniumscanningerne udelades uden at man mister relevant information i monitoreringen af MS-patienter.

Læs mere ...