Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Scleroseforeningen: Ocrevus-anbefaling må laves om!

Scleroseforeningen vil mødes med Medicinrådet og Roche for at finde en løsning, så danske PPMS-patienter alligevel kan få Ocrevus.

Medicinrådets beslutning om ikke at godkende Ocrevus (ocrelizumab) som standardbehandling til primær progressiv sclerose (PPMS) kommer fuldstændig bag på Scleroseforeningen. Ocrevus er den første sygdomsmodificerende behandling til PPMS, som er godkendt af både det amerikanske og det europæiske lægemiddelagentur, og direktør i Scleroseforeningen Klaus Høm er dybt forundret og skuffet over Medicinrådets beslutning. 

”Vi havde klart forventet en godkendelse. Der findes ingen behandling til progressiv sclerose, og alene af den grund ligger det inden for Medicinrådets principper at godkende behandlingen, og derudover er Ocrevus godkendt af både EMA og FDA, og i øvrigt allerede taget i brug i Finland, og det gør bare beslutningen endnu mere uforståelig,” siger Klaus Høm.

Han undrer sig over, at Medicinrådet baserer sin beslutning på en vurdering, der er i direkte strid med Amgros’ anbefaling. Amgros anbefaler i sin analyse, at godkende Ocrevus til behandling af PPMS, og skriver, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi og den merudgift, der er forbundet med behandlingen, mens Medicinrådet i sin anbefaling skriver, at der ikke er et rimeligt forhold mellem omkostninger og klinisk merværdi.

”Denne afgørelse viser svagheden ved Medicinrådet, for de ser for snævert på økonomi. Her er tale om en gruppe patienter, hvis sygdom koster samfundet mange penge, og når afgørelsen oven i købet sker i strid med Amgros’ anbefaling, bliver det helt surrealistisk. Vi har en klar forventning om, at det her må genovervejes,” siger Klaus Høm. 

Scleroseforeningen vil i den nærmeste fremtid bede om møder med Medicinrådet og medicinalvirksomheden Roche.

”Der er to parter i denne sag, og vi vil mødes med dem begge, for der skal findes en løsning,” siger Klaus Høm. 

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift