Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ocrevus bliver ikke standardbehandling mod PPMS

Evidensen er lav, den kliniske merværdi er lille og meromkostningerne er betydelige. Det mener Medicinrådet, der derfor onsdag vedtog, at Ocrevus (ocrelizumab) foreløbig ikke skal være standardbehandling til primær progressiv sclerose i Danmark. 

De dokumenterede effekter af Ocrevus som behandling af primær progressiv MS er relativt små og baseret på en meget lav kvalitet af evidens, mener Medicinrådet. Rådets fagudvalg vedrørende multipel sclerose har konkluderet, at bivirkningsprofilen er tæt på at være som placebo, og det taler sammen med fraværet af alternativer ifølge Medicinrådets anbefaling til fordel for Ocrevus, men rådet finder ikke forholdet mellem den lille effekt og den betydelige meromkostning rimelig, og derfor anbefales det ikke som standardbehandling til PPMS.

Mellem ti og 15 procent af de omkring 14.500 danskere med multipel sclerose har den primær progressive form af sygdommen. Sygdomsbilledet er karakteriseret ved vedvarende, langsom fremskridning af symptomer, og der findes ingen godkendt sygdomsmodificerende behandling til patienter med PPMS.

Ocrelizumab er et syntetisk immunmodulerende middel, et såkaldt humaniseret monoklonalt antistof mod CD20, som findes på overfladen af B-lymfocytter. Binding af ocrelizumab til cellernes overflade medfører lysering af disse og dermed depletion af B-lymfocytter.

Ocrelizumab gives som intravenøs infusion på hospitaler. Første dosis er på 300 mg, efterfulgt af en yderligere dosis på 300 mg to uger senere. Følgende doser gives som en enkeltdosis på 600 mg hver sjette måned.

Medicinrådet behandler også en ansøgning om godkendelse af Ocrevus som standardbehandling til attakvis MS, og vurderede igår den kliniske merværdi i forhold til fingolimod til RMS-patienter, som er JCV positive, Natalizumab til RMS-patienter, som er JCV negative og alemtuzumab til RMS-patienter, hvor fingolimod og natalizuman ikke er en mulighed. I forhold til fingolimod og alemtuzumab, vurderer Medicinrådet ikke, at Ocrevus har klinisk merværdi, men i forhold til alemtozumab har den nye behandling en lille klinisk merværdi, hvilket vil sige, at Medicinrådet vurderer, at der vil være tale om en moderat forbedring af behandlingen til denne patientgruppe.

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift