Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Zeposia giver signifikante forbedringer sammenlignet med interferon

Zeposia (ozanimod) giver signifikante og meningsfulde forbedringer af den årlige attak-rate samt antallet af læsioner i hjernen på tværs af EDSS-kategorier sammenlignet med interferon beta-1a, viser ny post hoc-analyse.

MS-patienter i daglig oral behandling med 0.92 mg Zepiosia har signifikant længere mellem attakkerne end patienter i injektionsbehandling med 30 mikrogram interferon beta-1a per uge på tværs af EDSS kategorier med rater fra 0.43 til 0.62 (95% konfidensinterval range, 0.29-0.84; P≤0.0023). Det viser en eksplorativ post hoc-analyse af den samlede data fra fase III-studierne SUNBEAM og RADIANCE. (Abstract P046)

I alt har forskere gennemgået data fra 2.659 patienter i tre grupper med knap 900 i hver, som i SUNBEAM og RADIANCE var blevet behandlet med enten 0.46 mg ozanimod, 0.92 mg ozanimod eller interferon beta-1a.

Gennemsnitsalderen blandt patienterne var 35.5 år. 99 procent var kaukasere og 67 procent kvinder. 

Andelen af patienter med bekræftet sygdomsprogression efter tre og seks måneder varierede ikke signifikant mellem grupperne, men der var en trend i retning af færre nye eller forstørrede T2-læsioner og gadoliniumlæsioner efter 12 måneder i ozanimod-grupperne.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget