Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Regionerne klar til at løfte indsatsen for progressiv MS

Magnus Heunicke

Regionerne gør klar til at forbedre indsatsen for patienter med progressiv MS. Det skriver Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i et svar til formand for Folketingets Sundhedsudvalg Jane Heitmann (V).

De 12 millioner kroner, der blev afsat til den forrige regerings helhedsplan for scleroseområdet, er for nylig blevet udmøntet til regionerne, og i Region Hovedstaden får Dansk Multipel Sclerose Center ved Rigshospitalet 3,8 millioner kroner til at forbedre indsatsen omkring progressiv MS, skriver sundhedsministeren i svaret.

Klinikken er i øjeblikket ved at rekruttere personale til indsatsen, og der arbejdes på at udvikle nye behandlings- og opfølgningsforløb og at udvikle patientrapporterede outcomes, som kan supplere de almindeligt anvendte kliniske skalaer. Initiativet forventes at være fuldt implementeret i løbet af sommeren 2020.

I Region Midtjylland drøfter de neurologiske afdelinger på Holstebrosygehus, Regionshospitalet i Viborg og Aarhus Universitetshospital i fællesskab skitserne til en plan for initiativerne i helhedsplanen. De tre afdelinger vil gå sammen om en indsats på tværs af afdelingerne, og deres plan er at afgrænse og definere målgruppen, beskrive og etablere tilbud om klinisk kontrol ved sklerosesygeplejersker og/eller skleroselæger med henblik på en opdateret sygdoms- og funktionsstatus for patienten, optimering af symptombehandling og evt. efterfølgende tilknytning til Ambuflex. Også i Midtjylland vil planerne træde i kraft i løbet af 2020.

”Det er planen, at der på de neurologiske afdelinger på de tre hospitaler, i fremtiden i højere grad fokuseres på de MS-patienter, som har en progressiv sygdom, som ikke er i behandling med sygdomsmodificerende sklerosemedicin og dermed ikke tilbydes en regelmæssig kontrol,” skriver Magnus Heunicke til Jane Heitmann.

En del af bevillingen vil gå til at øge antallet af sygepleje- og lægetimer i klinikkerne.

I Nordjylland er man klar til at effektuere en plan, der betyder, at patienter med progressiv sclerose får mulighed for åben tilknytning til Neurologisk Afdeling, hvor de kan kontakte afdelingen ved behov og blive tilset af sundhedsfagligt personale og få en opdateret helhedsvurdering. Regionen vil som en del af den nye indsats også tilbyde infusionsbehandling til patienter med progressiv sklerose.

I Region Sjælland sætter Sjællands Universitetshospital gang i et treårigt lægefagligt eller sygeplejefagligt ph.d.-projekt, der både skal styrke indsatsen for patienter med progressiv MS og opkvalificere sygeplejersker med neurologiske kompetencer. Planerne for projektet forventes at ligge klar inden udgangen af november 2019.

Region Syddanmark planlægger en proces, hvor Sydjysk Skleroseklinik (Sønderborg, Esbjerg og Kolding) og Klinik for Sklerose og Inflammatoriske sygdomme, Odense Universitets Hospital, sammen kan planlægge initiativer for patienter med progressiv MS. Midlerne forventes her overført til anvendelse i 2020.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget