Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Satralizumab reducerer attakker hos NMOSD-patienter

Satralizumab som tillægsbehandling reducerer risikoen for attakker markant bedre end placebo i op mod tre år hos patienter med NMOSD.

Det viser nye data fra det randomiserede dobbeltblinede fase III-studie SAkuraSKY, som netop er blevet publiceret i New England Journal of Medicine.

I alt 83 patienter med NMOSD – med og uden antistoffer mod AQP4-IgG - er i studiet blevet randomiseret 1:1 enten til 120 mg satralizumab eller placebo, administreret subkutant i uge 0, 2, 4 og derefter hver fjerde uge i supplement til en stabil immunsupprimerende behandling. Den mediane varighed af behandlingen var 107 uger, og det primære behandlingsmål var tid til første attak, mens visual analogue scale (VAS), smertescore (fra 1-100) og Functional Assesment og Chronic Illness Therapy-Fatigue (FACIT-F) var sekundære behandlingsmål.

Ud af 41 patienter i gruppen, der fik satralizumab, fik otte (20 procent) et attak i løbet af forsøget, mod 18 ud af 42 (43 procent) i gruppen, der fik placebo som tillægsbehandling.  

Blandt de 55 patienter med AQP4-antistoffer i blodet, fik 11 procent af dem, der havde fået satralizumab, et attak, og ud af 28 patienter uden AQP4-antistoffer skete det for 36 procent.

I alt var henholdsvis 89, 78 og 74 procent af patienterne, som fik tillægbehandling med satralizumab attakfrie efter 48, 96 og 144 uger. Mod 66, 59 og 49 procent i placebogruppen.

Tillægsbehandlingen viste ikke effekt på de sekundære endemål smerter og fatigue.

Satralizumab bliver i øjeblikket vurderet af både EMA og FDA som behandling til unge og voksne med NMOSD, og Roche forventer en afgørelse og en anbefaling fra CHMP i begyndelsen af 2020.  

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget