Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


LVS: Saml patienter, der ønsker medicinsk cannabis hos enkelte speciallæger

Lægerne er taget som gidsler i forsøgsordningen med medicinsk cannabis, og kritikken af deres modstand er absurd, mener formand for Lægevidenskabelige Selskaber, Henrik Ullum.

De lægelige selskaber advarede politikerne mod en forsøgsordning, der ikke var sat op som en klinisk studie, og derfor er modstanden helt forventelig, mener han.

”Lægerne har på forhånd sagt, at de ikke ønskede at være en del af en ordning, der ikke var stillet op som et videnskabeligt studie. Politikerne er gået ind i projektet med åbne øjne, og modstanden kan ikke komme bag på nogen. De har gennemtrumfet forsøget på trods af, at de lægelige selskaber advarede dem mod at gøre det,” siger Henrik Ullum.

Smertebehandling er kompliceret, og han har fuld forståelse for praktiserende læger, der ikke har lyst til at ordinere en udokumenteret behandling uden præcis vejledning og uden, at det sker som led i et klinisk studie. Løsningen på problemet, mener han, må være, at de patienter, der ønsker behandling med medicinsk cannabis samles hos de speciallæger, der gerne vil være med i ordningen.

Han mener godt, at forsøgsordningen kunne være sat op som et fornuftigt randomiseret studie, men lige nu forventer han ikke, at der kommer ny evidens for effekt og bivirkninger af medicinsk cannabis ud af forsøgsordningen.

”Vi vil få nogle praktiske erfaringer, men for at få egentlig viden skulle der opstilles randomiserede kliniske studier med objektive endemål for de sygdomsområder, som er omfattet af ordningen. Det ville man kunne gøre, lige som man gør med alle andre lægemidler, men det kommer næppe til at ske inden for de rammer, der er sat,” siger Henrik Ullum.

Paraplyorganisationen Danske Patienter har som løsning på problemet med, at mange læger ikke vil være med, foreslået, at forsøgsordningen ændres, så lægerne ikke skal ordinere medicinsk cannabis, men i stedet blot udfylde en erklæring om, at patienten opfylder kriterierne i forsøgsordningen. Det ville ifølge Danske Patienter give lægen ansvar for erklæringen, men ikke for behandlingens virkning, men sundhedsministeren afviser forslaget, og Henrik Ullum ser det som udtryk for, at lægerne er blevet taget som gidsler i et politisk spil.

”Politikerne har haft et stærkt ønske om at indføre medicinsk cannabis i sundhedsvæsenet, og problemet er selvfølgelig, at nogen skal have ansvaret for behandlingen,” siger han.

Forløbet omkring forsøgsordningen ser Henrik Ullum som et udtryk for en generel samfundsudvikling, hvor det videnskabelige har tabt autoritet, og hvor tro og følelser i stigende grad ligestilles med fakta, og lægerne er nødt til i højere grad at ruste sig til at forsvare den videnskabelige base og deltage i den offentlige debat, mener han.

”Jeg tror, at mange læger har stolet på de videnskabelige argumenter, men der er forskel på at have ret og få ret. Som læger, eksperter og forskere skal vi nok gøre os klart, at beslutningerne ikke kun tages sammen med patienten og i konferencerummet. Der er helt andre og større beslutninger, som ind imellem bliver taget i det offentlige rum, og hvis vi ikke ytrer os offentligt, eller gør det på en så nørdet og indforstået måde, at kun andre eksperter forstår os, så bliver vi ikke hørt,” siger Henrik Ullum.

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift