Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lemtrada kan give gode langtidsresultater på trods af tilbagefald første år

EAN 3: Læger, der behandler RRMS-patienter med Lemtrada (alemtuzumab), bør se tiden an, hvis patienten får tilbagefald i løbet af det første behandlingsår, for behandlingen kan stadig på længere sigt reducere risikoen for attakker markant.

Det viser en ny analyse af data fra patienter med aktiv attakvis MS fra CARE-MS I-studiet, som blev præsenteret af den tyske professor Heinz Wiendl mandag ved en postersession på EAN 2017.

56 ud af 376 patienter i analysen havde tilbagefald mellem første og anden injektion med Lemtrada, og af de 56 fortsatte 52 behandlingen. 45 patienter fortsatte behandlingen alle seks år af undersøgelsen, og af de patienter, der havde tilbagefald første år, havde 27 procent også tilbagefald andet år. 60 procent havde ikke forværring i disability i løbet af de seks år, undersøgelsen foregik, og efter seks år var 84 procent fri for Gd-forstørrede T1-Læsioner, 71 procent var fri for nye eller forstørrede T2-læsioner, 69 procent var fri for MR-aktivitet, og 90 procent var fri for nye T1 hypointensive læsioner.

Forskerne bag analysen konkluderer, at man ikke kan forudsige langtidseffekten af behandling med Lemtrada ud fra et-års-udkommet af behandlingen. 

”Selv patienter, der får tilbagefald i det første behandlingsår med alemtuzumab, kan få gode langtidsresultater,” siger Heinz Wiendl.

Resultaterne er interessante for de behandlende læger, siger Ph.d. og uddannelseslæge ved Neurologisk Afdeling på Odense Universitetshospital Tobias Sejbæk.

”Ved en behandling, der gives én gang om året, vil man selvfølgelig overveje, om man skal fortsætte, hvis patienten har haft sygdomsgennembrud på behandlingen. Vi foretrækker langsigtede behandlingsstrategier frem for hyppige behandlingsskift, og derfor er det brugbare kliniske data,” siger han.

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift