Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Ændring i hjernevolumen ikke forbundet med træthed og gangfunktion

ECTRIMS: Hjernevolumen har hidtil ikke vist sig konsekvent at være relateret til symptomer og funktionsevne ved attakvis MS. Et nyt studie finder imidlertid korrelation mellem ændringer i hjernevolumen over tid og fysisk forværring og kognition, men ikke til fatique og evnen til at gå ved egen hjælp.

Resultaterne stammer fra fase III-studiet OPTIMUM, som er præsenteret i en posterpræsentation ved ECTRIMS 2021 af Frederik Barkhof, som er neuroradiolog ved MS Centre Amsterdam og førsteforfatter på undersøgelsen. OPTIMUM sammenligner effekten af Aubagio (teriflunomid) og Ponvory (ponesimod), som endnu ikke godkendt i Danmark, men denne analyse skelner ikke mellem studiets to arme, og alle observationer er blevet behandlet samlet. 

Undersøgelsen omfattede 1.089 patienter med attakvis multipel sclerose, som havde haft henholdsvis mindst et eller to attakker i løbet af det seneste et eller to år og EDSS-score på op til 5,5. Hjernevolumen blev målt ved baseline samt uge 60 og uge 108 ved hjælp af den MR-baserede metode SIENA. På samme tidspunkter vurderede man patienternes EDSS samt funktion (multiple sclerosis functional composite; MSFC), kognition (symbol digit modalities test; SDMT) og træthed (Fatigue Symptoms and Impact Questionnaire for RMS; FSIQ-RMS). MSFC blev opgjort både som en samlet score og for hvert af de tre underpunkter Timed 25-Foot Walk (T25FW), 9-Hole Peg Test (9-HPT) og Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT-3).

Hjernevolumen var ved baseline korreleret med alle kliniske parametre (p<0,001), men når ændringerne i hjernevolumen efter 60 og 108 uger blev vurderet i forhold til de kliniske parametre, tegnede der sig et andet billede. Her var der ingen korrelation for træthed ved hverken uge 60 eller uge 80 (p=0,959 og p=0,428). Gangtesten (T25FW) var ved uge 60 relativt svagt korreleret med ændringer i hjernevolumen (p=0,004), mens der efter 108 uger ikke længere var nogen korrelation (p=0,428). Bortset fra PASAT-3 (p<0,01) var alle de øvrige kliniske parametre korreleret til ændringer i hjernevolumen efter 108 uger (p<0,001).

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget