Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 


MAGNIFY-MS: Mavenclad har tidlig effekt uanset attakaktivitet

AAN: Effekten af Mavenclad (cladribin) på MR-læsioner ses omkring en måned efter behandlingsstart, og efter halvanden til to måneder har behandlingen fuld effekt hos patienter med attakvis MS.

Det viser en subgruppeanalyse af data fra MAGNIFY-MS-studiet, som blev præsenteret som poster ved den virtuelle AAN-kongres 2021. 

Dermed er en debat blandt fagfolk, om hvorvidt effekten af cladribinbehandling først indtræder senere i forløbet foreløbig manet i jorden, fortæller professor ved Dansk Multipel Sclerose Center Finn Sellebjerg.

“Ud fra de foreløbige data ser det ud til, at Mavenclad virker allerede i løbet af den første måneds tid eller to, og der er en klar effekt. Det virker ikke nødvendigvis momentant men i løbet af en måneds tid og det svarer lidt til, hvad man ser ved Ocrevus,” siger Sellebjerg, som er medforfatter af studiet.

Analysen omfatter subgrupper af patienter med henholdsvis høj attakaktivitet, ikke høj attakaktivitet, behandlingsnaive og tidligere behandlede patienter og patienter med en eller flere kombinerede unikke aktive læsioner (CUA) ved baseline. Alle deltagere fik foretaget MR-scanning som led i screeningen, og denne scanning udgjorde baseline, og herefter blev der udført scanning efter en, to, tre og seks måneder efter behandling med cladribin (3,5 mg/kg). Forskerne opgjorde herefter forskellen i antal CUA-læsioner ved at sammenligne baseline med perioderne første til sjette måned, anden til sjette måned og tredje til sjette måned. Analyserne viser, at forekomsten af læsioner er reduceret allerede efter en måned og igen efter seks måneder, og på den baggrund konkluderer forskerne, at behandlingen har tidlig effekt uafhængigt af patientens attakaktivitet og behandlingshistorik. 

en anden analyse af data fra MAGNIFY-MS, som Finn Sellebjerg også er medforfatter på, har forskerne set på Mavenclads virkningsmekanisme, og også denne analyse bekræfter stoffet som en effektiv behandling. Oprindeligt var forestillingen, at cladribin ville have en langvarrig effekt på T-celler, men det har siden vist sig også at have effekt på B-celler, og den nye analyse, som også blev præsenteret ved AAN, viser at cladribin har en dyb og langvarrig effekt på B-celler.

“B-celle-effekten er faktisk lige så slående eller måske endda endnu mere slående end T-celle-effekten. Så det kunne jo tænkes, at der er en sammenhæng mellem B-celle-reduktionen behandlingseffekten på klinik og MR. Det ved vi dog ikke endnu, da der kun er tale om deskriptive studier, “ siger Finn Sellebjerg. 

Analyserne får foreløbig ikke nogen praktisk betydning for behandling med Mavenclad, men de har givet viden om, hvordan og hvorfor behandlingen virker. 

“Det er fine data. Det er ikke noget, der får os til at bruge behandlingen på en anden måde, men det fortæller os, at det virker i løbet af kort tid,” siger han.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget