Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Ocrevus giver markante fordele ved tidlig behandling af attakvis MS

AAN: 85 procent af ikke tidligere behandlede patienter med attakvis multipel sclerose i tidligt stadie havde ingen tegn på sygdomsprogression efter et års behandling med det immunsupprimerende antistofpræparat, Ocrevus (ocrelizumab) i fase IIIb ENSEMBLE-undersøgelsen.

Tidlig behandling af MS og en heraf hurtigt kommende ​​terapeutisk effekt giver langsigtede fordele i forhold til sygdomsudvikling. Og Ifølge fase IIIb ENSEMBLE-studiet, abstrakt 099, som netop er blevet præsenteret på AAN’s virtuelle kongres reagerede behandlingsnaive patienter med RRMS i tidligt stadium i ENSEMBLE konsekvent godt på ocrelizumab-behandling vurderet ud fra kliniske symptomer, MR-scanninger og målte biomarkører.

I ENSEMBLE-studiet fase IIIb, der har til formål at fremskaffe foreløbige data for effekt og sikkerhed efter et års behandling med ocrelizumab af patienter med recidiverende-remitterende multipel sclerose (RRMS) i tidligt stadium, indgår 678 patienter i tidligt stadie mellem 18 og 55 år. 64,6 procent var kvinder, gennemsnitsalderen var 32,4 år, tiden fra diagnosen var gennemsnitligt 0,4 år, tiden fra første MS-symptom var 0.84 år, og 74,6 procent af patienterne havde både attakker og MR aktivitet, fremgår det af abstraktet, som fortsætter: 

”I uge 24 og 48 havde de fleste patienter (91,2% [n / N = 618/678] og 84,8% [n / N = 545/643] ingen tegn på sygdomsaktivitet (NEDA). Justeret ARR i uge 48 var 0,005 (95% CI, 0,003-0,009). EDSS-score (gennemsnit [SD]) forblev stabil ved uge 24 (1,56 [1,04]) og ved uge 48 (1,55 [1,07]). Aldersjusterede serum NfL-niveauer (geometrisk gennemsnit, pg / ml [variationskoefficient]) ved baseline og uge 48 var 10,5 (107,8%) og 4,55 (59,5%) mod 4,12 (36,2%) i aldersmatchede sunde kontrolpatienter. Data for sikkerhed i behandling var desuden i overensstemmelse med tidligere undersøgelser.”

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget