Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Medicinrådet anbefaler Zeposia mod attakvis MS

Medicinrådet anbefaler Zeposia (ozanimod) som andenlinjebehandling til patienter med attakvis multipel sclerose og høj sygdomsaktivitet.

Den højeffektive, orale MS-behandling Zeposia bliver ikke førstelinjebehandling i første omgang, selv om det har været virksomheden Celgenes/BMS' mål. Medicinrådet vurderer, at balancen mellem effekt og bivirkninger er sammenlignelig med andre behandlinger til patienter med høj sygdomsaktivitet og at omkostningerne ved behandlingen er rimelig i forhold til andre MS-præparater på markedet, men på grund af risikoen for langsigtede og alvorlige bivirkninger har rådet ikke anbefalet Zeposia til patienter med moderat sygdomsaktivitet. (Se anbefalingen her)

Medicinrådet opfordrer regionerne til at anvende det lægemiddel, der er førstevalg i den gældende lægemiddelrekommandation, til størstedelen af patienterne, så foreløbig kommer Zeposia altså ind som endnu en andelinjebehandling. 

Ifølge patienrepræsentant i Medicinrådet Leif Vestergaard Pedersen står Medicinrådets vejledning for behandling af multipel sclerose imidlertid til genbehandling i løbet af i år, og her vil Zeposias placering i lægemiddelrekommandation blive revurderet sammen med de øvrige MS-behandlinger. 

Zeposia er en immunmodulerende behandling, der retter sig mod sphingosine-1-fosfat 1 (S1P) receptor 1 og 5. Behandlingen bliver tilgængelig i kapsler med 0,23 og 0,46 mg ozanimod til eskalation, og 0,9 mg til vedligeholdelsesbehandling.

Lægemidlet er godkendt i USA og Europa på baggrund af de to fase III-studier SUNBEAM og RADIANCE, hvor behandlingen har vist god effekt på attakker og gadolinium- og T-læsioner hos patienter med attakvis sclerose. Post hoc analyser fra studierne har også vist, at behandlingen har god effekt på tab af hjernevolumen, og at den ikke medfører flere opportunistiske og alvorlige infektioner end interferonbehandling.

De hyppigste bivirkninger ved behandlingen er forkølelse og lymfopeni, og mindre hyppigt forhøjet blodtryk og forhøjede levertal.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget