Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

RMS-patienter kan sikkert skifte fra suspenderet antistof til anden behandling

EAN: Patienter med attakvis multipel sclerose (RMS), der tidligere har været behandlet med det nu suspenderede immunsupprimerende antistof daclizumab kan sikkert overgå til behandling med andre præparater.

Det viser data fra et italiensk real world-studie af RMS-patienter, som gennemsnitligt havde været i behandling med daclizumab for herefter at blive skiftet til en anden behandling. Studiet blev præsenteret (Abstract EPO2210) på en postersession søndag på EAN.

I begyndelsen af marts sidste år anbefalede det europæiske lægemiddelagentur (EMA), at daclizumab med øjeblikkelig varsel blev suspenderet. Udmeldingen fulgte efter, at medicinalvirksomhederne bag daclizumab, Biogen og AbbVie, af egen fri vilje havde trukket præparatet af markedet en uge forinden. Tilbagetrækningen skyldtes, at daclizumab af flere omgange var blevet sat i forbindelse med alvorlige bivirkninger hos patienter verden over. I alt forelå indberetninger om 12 tilfælde af alvorlig inflammatorisk hjernesygdom, hvoraf tre af tilfældene havde haft døden til følge.

Forud for suspenderingen havde daclizumab været i søgelyset, da det har været under mistanke for at være toksisk for leveren, samt associeret med andre immunmedierede sygdomme. Siden 2017 har anvendelsen af daclizumab af sikkerhedsmæssige hensyn været indskrænket, så det alene har været RMS-patienter, der ikke har responderet på to eller flere andre præparater, som er blevet sat i behandling med daclizumab.

Det italienske studie har inkluderet 17 RMS-patienter. Patienterne havde gennemsnitligt været i behandling med daclizumab i seks måneder, førend de blev skiftet til et andet sclerosepræparat. Under behandlingen med daclizumab havde 16 ud af 17 patienter ikke oplevet attakker. To patienter havde afbrudt behandlingen med daclizumab grundet ineffektivitet eller leversymptomer. De resterende 15 afbrød først behandlingen, da præparatet blev tilbagetrukket fra markedet. Den mediane opfølgningsperiode efter behandlingsstoppet var 11 måneder.

16 ud af de 17 RMS-patienter i studiet blev startet op i ny behandling efter en behandlingsfri periode på 14 uger. Heraf blev 44 procent skiftet til andenlinjebehandling. I den behandlingsfri periode oplevede fire patienter attaker. Hverken i den behandlingsfri periode eller efter påbegyndelse af behandling med et nyt præparater, oplevede patienterne alvorlige, uventede komplikationer af nogen slags.

Anbefal denne artikel