Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 


Mavenclad har sammenlignelig effekt hos RMS-patienter over og under 45 år

EAN: Behandling med Mavenclad (cladribin) har god effekt hos patienter med attakvis multipel sclerose (RMS) uafhængigt af, om patienterne er over eller under 45 år.

Det viser en posthoc analyse (Abstract EPO1243) af data fra CLARITY og CLARITY Extension-studiet, hvor effekten er målt ved at se på attakker og MRI-parametre. Analysen blev præsenteret på en postersession lørdag på EANs 5. kongres, der finder sted i Oslo. 

Professor i klinisk multipel sclerose Per Soelberg Sørensen fra Rigshospitalet er én af forfatterne bag posthoc analysen, og han finder det interessant at få bekræftet, at der ikke er forskel i behandlingseffekten på tværs af de to alderskategorier.

"Ved en lang række af de præparater, vi bruger til at behandle RMS, er effekten ikke til stede hos patienter over 40 eller 45 år, og det har derfor længe været et dogme, at den sygdomsmodificerende behandling alene havde effekt blandt yngre patienter. Posthoc analysen bekræfter, at Mavenclad – ligesom flere af de andre nye potente behandlinger –  virker bredt på tværs af alder," siger Per Soelberg Sørensen og tilføjer:

"Det er væsentlig viden at ligge inde med, når man som læge skal igangsætte en ny behandling af en patient over 45 år, og står overfor at skulle prioritere imellem de godkendte præparater."

Effekt på tværs af alder

I CLARITY-studiet var RMS-patienter randomiseret til behandling med Mavenclad-tabletter (3.5 mg/kg) eller placebo. De blev fulgt over en periode på to år. CLARITY Extension var en udvidelse af CLARITY, hvor armene blev fulgt over en periode på fire år uden tilføjelse af yderligere behandling. I posthoc analysen stratificerede forskerne de to arme i forhold til alder (≤ 45 år og >45 år). Gruppen af patienter ≤45 år var udgjort af 649 patienter, mens gruppen af patienter >45 var udgjort af 221 patienter. Gennemsnitsalderen var 52 år.

"En af teorierne bag, - om hvorfor en del af vores præparater ikke har effekt hos patienter over 45 år - er, at deres sygdom oftest er overgået til at blive mere progressiv. Patienterne i CLARITY har ikke mindre fremskreden sygdom, end hvad vi almindeligvis ser i klinikken. Det er med til at understrege, at hvis vi bruger et effektivt præparat, så vil der ikke være forskel i effekt på tværs af alder," siger Per Soelberg Sørensen.

I studiet er effekten af Mavenclad hos patienter over og under 45 år sammenlignet ved at se på den årlige tilbagefaldsrate (ARR), antal attakker, samt antallet af nye T1 Gd-læsioner og aktive T2-læsioner efter 96 ugers behandling. For samtlige analyseparametre gjaldt det, at patienterne i Mavenclad-armen på tværs af alder oplevede en signifikant relativ risikoreduktion sammenlignet med patienterne i placebo-armen.

Forskel i præparatvalg

Data fra et andet studie, som Per Soelberg Sørensen er involveret i, og som ligeledes præsenteres på EAN, viser, at der er forskel i valg af præparater til henholdsvis yngre og ældre RMS-patienter. Data angiver, at lægerne har tendens til at igangsætte en behandling med mindre potente præparater hos ældre patienter.

"Det er umiddelbart ikke en særlig fornuftig prioritering. Vi er i færd med at forske i, hvorfor det forholder sig sådan. Vores hypoteser lyder, at det kan skyldes, at yngre patienter ofte har mere aggressiv sygdom end ældre. Og så kan prioriteringen også være et udtryk for, at man ønsker at skåne ældre patienter for nogle af de bivirkninger, som kan være knyttet til de mere potente behandlinger – det er imidlertid et misforstået hensyn, hvis behandlingen ingen effekt har," siger Per Soelberg Sørensen.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget