Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | |
 

Soelberg: Dansk studie udfordrer prioritering af 1.linjebehandling

ECTRIMS: Medicinrådet kan komme til at overveje sin anbefaling om førstelinjebehandling af attakvis multipel sclerose, efter at et nyt real world-studie fra Dansk Multipel Sclerose Center har vist, at Tecfidera (dimetylfumerat) er en mere effektiv behandling af attakvis MS end Aubagio (Teriflunomid).

Det siger professor Per Soelberg Sørensen.

Ifølge Medicinrådets lægemiddelrekommandation for behandling af attakvis MS skal 95 procent af alle nye patienter med attakvis MS og gennemsnitlig sygdomsaktivitet have Aubagio, men den anbefaling sættes der nu spørgsmålstegn ved, fordi et omfattende real-world-studie fra Dansk Multipel Sclerose Center, som blev præsenteret torsdag på ECTRIMS 2018, har vist, at Tecfidera er mere effektiv behandling mod attakker og sygdomsforværring.

På trods af de svagheder, der er ved et observationsstudie fra den kliniske hverdag frem for et systematisk kontrolleret studie, så er de danske data af meget høj kvalitet og så tæller det også, at studiet bygger på danske patienter, som er behandlet efter den danske behandlingsvejledning, fortæller Per Soelberg Sørensen.

”Studiet er især interessant, fordi det danske Medicinråd ind til nu har sagt, at der ikke er forskel på de to behandlinger, og derfor har det været prisen, der er blevet afgørende for anbefalingen. Men nu ser vi på resultater fra de faktiske patienter, som anbefalingerne gælder for, at der er en forskel på effekten af de to behandlinger, og det bliver interessant at se, om det får betydning for vejledningen,” siger professor ved Dansk Multipel Sclerose Center Per Soelberg Sørensen.

Studiet blev præsenteret ved en session, hvor der også blev præsenteret et italiensk og et fransk real world studie, som sammenlignede effekten af de samme to behandlinger, og de to studier nåede frem til en anden konklusion, nemlig at der ikke er forskel på de to behandlinger.

Per Soelberg Sørensen sætter dog sin lid til det danske studie.

”Desværre er der ikke helt overensstemmelse mellem, hvad de forskellige studier viser, men vi mener, at de danske data er robuste, for de omfatter alle danske patienter, som specifikt er behandlet efter de retningslinjer, der er givet, og metodologisk kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved den danske undersøgelse. Der kommer aldrig en direkte sammenligning med randomisering, for det vil være alt for dyrt, og der er ingen, der har interesse i det, så den eneste måde at gøre det på er at lave real life-data, og så er spørgsmålet, hvordan kvaliteten er, af det materiale, man har at arbejde med, og der mener vi, at vi har den bedste kvalitet i verden, fordi vi har alle patienter registreret,” siger Per Soelberg Sørensen.

Anbefal denne artikel

Tidlig behandling giver bedre effekt hos SMA-børn

AAN: Spædbørn med høj risiko for at udvikle SMA Type 1 og 2, og som får Spinraza (nusinersen) inden for de første seks leveuger, har en god overlevelseschance og en god udvikling af motorisk funktion i de to første leveår.

Læs mere ...

Overblik: Disse studier trak opmærksomhed på AAN

AAN: Nyheder om multipel sclerose var ikke de eneste, som fik opmærksomhed på årets AAN i Philadelphia. Her følger et overblik over nogle af de andre store neurologiske forskningsresultater, som med al sandsynlighed kommer til at præge det kliniske arbejde i årene, der følger. 

Læs mere ...