Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ocrevus forbedrer kognitionen hos patienter med attakvis sclerose

AAN2018: Ocrevus (ocrelizumab) forbedrer kognitionen hos patienter med attakvis multipel sclerose målt ved Symbol Digit Modalities Test (SDMT), også hvis patienten som udgangspunkt har en lav score.

Samtidig reducerer ocrelizumab risikoen for både 12 og 24 ugers confirmed SDMT-worsening signifikant. Det konkluderer et internationalt forskehold efter at have analyseret data fra de randomiserede og kontrollerede fase III studier OPERA I og II.

Patienterne i OPERA-studierne fik enten 600 mg Ocrevus hver 24. uge (186) eller 44 Ug interferon beta-1a tre gange om ugen (180) i 96 uger. Analysen omfatter patienter, som ved baseline havde en disabilityscore på fire eller derover og en pyramidal Kurtzke Functional Systems Score på to eller derover, og som derfor blev vurderet til at være i risiko for at progrediere.

Deres gennemsnitlige SDMT-score var som udgangspunkt 39.4 (1.6) for ocrelizumab- og 39.5 (1.6) for interferonpatienterne.

Patienterne SDMT ved baseline og herefter hver 12. uge, og efter 96 uger kunne forskerne observere signifikant større gennemsnitlig forbedring blandt patienterne i behandling med Ocrevus (6.2 (1.2)), end blandt patienterne i interferonbehandling. (2.6 (1.2)), og desuden en signifikant reduceret risiko for 12 og 24 ugers confirmed worsening på fire point eller mere i forhold til patienterne i interferonbehandling.

Også hos en subgruppe af patienter med lav SDMT-score (OCR 116, SDMT=27.9, INF 107, SMDT=28.2) viste Ocrevus størst forbedringer fra baseline (10.5 (1.4)) i forhold til interferon (6.0 (1.4)).

Forskerne konkluderer på den baggrund, at Ocrevus viser positiv effekt på kognition målt ved SDMT hos patienter med attakvis multipel sclerose med forhøjet risiko for at progrediere.

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift