Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet vurderer Ocrevus’ merværdi

Ocrevus (ocrelizumab) vurderes i disse uger i Medicinrådet som behandling til både attakvis og primær progressiv sclerose (PPMS). Bliver det en positiv vurdering, vil den første sygdomsmodificerende behandling til PPMS være tilgængelig for danske patienter inden for kort tid.

Rådet modtog i begyndelsen af februar de endelige ansøgninger om godkendelse af behandlingen til brug ved såvel attakvis (RMS) som primær progressiv multipel sclerose (PPMS), og det betyder, at rådets endelige vurdering forventes inden for de kommende måneder.

Effekten af Ocrevus vurderes som behandling af RMS på effekt sammenlignet med andenlinje-behandlingerne Gilenya (fingolimod) og Tysabri (natalizumab) og tredjelinje-behandlingen Lemtrada (alemtuzumab). Mavenclad (cladribin), som blev godkendt til RMS-behandling i november, er endnu ikke placeret i behandlingsvejledningen, og der vil ikke blive foretaget en sammenligning med denne behandling.

Som behandling af PPMS bliver Ocrevus sammenlignet med placebo.

De to vigtigste effektmål er i begge vurderinger vedvarende sygdomsforværring og alvorlige bivirkninger, mens de øvrige kriterier adskiller sig en smule.

Attakraten er et vigtigt effektmål ved RMS, men da patienter med PPMS har ikke har attakker, har Medicinrådet i stedet lagt vægt på de funktionelle effektmål 25 fods gangtest, arm- og håndfunktion, kognitiv funktion og derudover er livskvalitet med som et vigtigt effektmål.

Ved RMS er NEDA, livskvalitet og behandlingsophør grundet bivirkninger også vigtige effektmål for behandlingens effekt.

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift