Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Ingen øget risiko for Covid-19 ved MS og NMOSD-behandling

Sygdomsmodificerende behandling kan ændre immunstatus og dermed øge følsomheden overfor smitte med Covid-19 hos patienter med multipel sclerose eller neuromyelitis optica spectrum-forstyrrelser (NMOSD).

Der mangler dog dokumentation, som understøtter den teori. Derfor har et hold kinesiske forskere undersøgt, hvorvidt disse patienters risiko reelt var øget. Studiets resultater peger på, at det ikke er tilfældet. 

I det kinesiske studie, der er offentliggjort i Neurology, undersøgte forskerne patienter med MS og NMOSDs risiko for Covid-19. Patienterne var tilknyttet ti MS-centre i otte kinesiske byer inklusiv Wuhan. I studiet samlede forskerne information om MS og NMOSD-sygdomens varighed og patienternes brug af ​sygdomsmodificerende behandling. Data om mulige tilfælde af Covid-19 blev indhentet fra patienternes hospitalsbesøg, spørgeskemaer og patienternes selvrapportering. Covid-19-infektion blev bekræftet gennem klinisk evaluering.

882 ud af 1.804 (48.89 procent) patienter med MS og 2.129 af 3.060 (69,58 procent) patienter med NMOSD modtog sygdomsmodificerende behandling. Der var ingen ændringer i patienternes medicinering i perioden 15. januar 2020 til 15. marts 2020. Ingen af ​​patienterne med MS i sygdomsmodificerende behandling blev konstateret smittet med Covid-19. Dog blev to patienter med tilbagefald i NMOSD diagnosticeret med en Covid-19-relateret lungebetændelse. Efter behandling blev begge patienter raske.

Der blev som konklusion i studiet ikke observeret nogen øget risiko for Covid-19-infektion hos patienter med MS eller NMOSD, uanset om disse patienter modtog sygdomsmodificerende behandling eller ej. De behandlende neurologers øgede fokus på forebyggelse Covid-19-infektion hos deres patienter kan have bidraget til den generelt lave smitterisiko i patientgruppen.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget