Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Viden om sammenhæng mellem tarmens mikrobiota og MS styrkes

Dokumentationen for at tarmens mikrobiota spiller en rolle ved udviklingen af multipel sclerose (MS) er stigende - men alligevel ses der store variationer på tværs af studier.

De skyldes til dels mangel på standardisering af undersøgelses-protokoller, prøveindsamlingsmetoder og sekvenserings-metoder.

I et studie publiceret den 26. juli 2020 i tidsskriftet  Multiple Sclerosis Journal har et hold forskere påvist, at studier, som inkluderer og sammenligner personer fra samme husstand, øger den statistiske styrke og validitet af populations-baserede microbiom-studier.

Forskerne har med husholdning-parret design opsamlet tarmbiota-prøver hos patienter med og uden MS på tværs af flere amerikanske byer. Forskerne analyserede prøver fra 128 patienter og fra raske kontrolpar. I alt blev 1005 frosne eller udtørrede Q-tip afføringsprøver opsamlet og undersøgt ved anvendelse af 16S-hel-meta-genom ’shotgun’-sekventering.

Den intra-individuelle variant i tarmbiota var dramatisk lavere end den inter-individuel variant. Studiet viste altså en høj grad af mikobiota-lighed hos personer fra samme husstand, imens der var størst variation på tværs af husstande og geografi – hvilket i øvrigt også var studiets hypotese. Der var desuden en betydelig variation i deltagernes diæt afhængigt af geografi.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget