Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Besparelser på fysioterapi koster MS-patienter deres job

Siden kommunalreformen har man sparet 20 procent af fysioterapeuterne på hospitalerne væk. Derfor møder mange sclerosepatienter ikke en ergo- eller fysioterapeut på deres vej gennem systemet.

Alt for mange sclerosepatienter får i dag ikke en genoptræningsplan, og det er et problem, for manglende genoptræning kan være direkte medvirkende til, at langt flere end nødvendigt mister tilknytning til arbejdsmarkedet, mener formand for Danske Fysioterapeuter Tina Lambrecht og formand for Ergoterapeutforeningen Tina Nør Langager, som vil have fysio- og ergoterapeuter tilbage i frontlinjen på hospitalerne og i kommunerne.

”Der må være nogle, der ikke finder vej til rehabiliteringen alene af den grund, at de ikke ser en ergo- eller fysioterapeut undervejs i systemet, og det handler om, at ressourcerne er kørt helt ned. Ergo-fysioterapeuter har for eksempel mistet tyve procent af deres personale på sygehusene efter kommunalreformen,” siger Tina Lambrecht.

Tal fra en endnu ikke publiceret undersøgelse, som i sidste uge blev præsenteret ved MS Topmødet 2018 viste, at kun omkring fire procent af de MS-patienter, der får sygdomsmodificerende behandling, i 2013-2014 fik årlig genoptræning og rehabilitering, og blandt patienter, der ikke er i sygdomsmodificerende behandling, var andelen nede på knap tre procent. Lidt flere var i samme periode i årlig kontakt med et af landets to sclerosehospitaler, som står for den specialiserede rehabilitering. Her var andelene henholdsvis elleve og seks procent, men det er stadig alt får få, for alle burde være i genoptræning, mener Tina Lambrect, og et af problemerne er, at det i dag er lægens ansvar at give patienten en genoptræningsplan, siger hun.

”Genoptræningsplanen er adgangen til at få genoptræning og rehabilitering ude i kommunerne, hvor man bor og opholder sig, så jeg kunne godt ønske mig, at ansvaret for planen blev placeret på ergo- og fysioterapeuter. Hvis man får ergo- og fysioterapeuter involveret, når patienten er indlagt, så får man også fokus på rehabilitering og kommer i gang med det samme, og det er det, der er brug for,” siger Tina Lambrecht.

Fysio- og ergoterapi forebygger, at sclerosepatienten udvikler fysiske hancikap, men kun hvis indsatsen sker, før den fysiske forværring sætter ind, og det sker ikke i dag, siger formand for Ergoterapeutforeningen Tina Nør Langager.

”Vi kender symptombilledet. Så vi kunne sagtens være et skridt foran, men i dag venter man til patienten har fået skaderne, og så ser vi, at systemerne arbejder imod hinanden. For eksempel, at der foregår en rigtig god rehabilitering på sclerosehospitalerne, men når borgerne kommer hjem, kan de ikke få implementeret de indsatser, og det, de har lært, fordi de skal kæmpe med kommunen om at få det iværksat. Det er jo en katastrofe,” siger Tina Nør Langager.

For formanden for Danske Fysioterapeuter Tina Lambrecht hænger indsatsen direkte sammen med patienternes tilknytning til arbejdsmarkedet.

”Selv om vi ikke kan helbrede sclerose, kan du godt holde din fysik ved lige i et stort omfang, hvis du får den intensive træning. Dermed opretholder du også din mulighed for at blive på arbejdsmarkedet.  Så vi skal give borgerne adgang til ergo- og fysioterapi og til den intensive træning, ellers giver vi dem heller ikke en reel mulighed for at blive på arbejdsmarkedet, og det handler om at sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter skal have nogle rammedelegationer til at arbejde inden for nogle af de områder, som lægerne i dag beskæftiger sig med. Så vi vil opfordre til, at der bliver kigget på rammerne for sclerosebehandlingen,” siger Tina Lambrecht. 

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift