Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Corona forsinker pulje i helhedsplanen

I den forrige regerings og Dansk Folkepartis helhedsplan for scleroseområdet blev fem mio. kroner sat af til at styrke kommunernes indsats for mennesker med sclerose.

Midlerne er udmøntet, men coronaepidemien har forstyrret forløbet, så de anbefalinger, indsatsen skal hvile på, er kommet efter pengene og kun et halvt år før, ministeriet vil følge op på, hvad midlerne er gået til.  

Baggrunden for puljen var de udfordringer, en del sclerosepatienter oplever, når de får brug for hjælp fra kommunen. Problemer, som blandt andet opstår, når hjælpen skal komme fra flere forskellige instanser i kommunen. 

“Derfor skal vi bidrage til, at mennesker med sclerose i højere grad oplever sammenhæng og kontinuitet i de kommunale indsatser,” står der Sundhedsministeriets helhedsplan “Et godt liv med sklerose”.

I planen er de fem mio. kroner afsat til en indsats i 2021, og indsatsen skulle ske med afsæt i en række anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med multipel sclerose, som Sundhedsstyrelsen som led i helhedsplanen skulle udarbejde i 2019-2020. 

Forvirring opstod

I 2020 fik Sundhedsstyrelsen imidlertid travlt med coronaepidemien, og anbefalingerne, som blandt andet dækker organisering og samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende læger og fysioterapeuter, blev forsinket og udkom i stedet sidst i juni 2021.

I mellemtiden nåede der at opstå nogen forvirring om, hvad der var sket med puljen. Hos Scleroseforeningen, der som led i helhedsplanen tilbød at udvikle kursusforløb for kommunale medarbejdere, der arbejder med personer med multipel sclerose, er man ikke klar over, om midlerne er udmøntet. Patientforeningen er dog flere gange blevet kontaktet af kommuner, der ønskede at indgå samarbejde om projekter, hvor det har været uklart, om der var tale om midler fra Sclerosehelhedsplanen. Og formand for Folketingets sundhedsudvalg Jane Heitmann (V) har af flere omgange i løbet af året stillet spørgsmål til ministeren om status på puljen, og hvordan man fra ministeriets side har sikret sig, at puljemidlerne blev anvendt til det formål, de var afsat. 

Til MS Tidsskrift oplyser Sundhedsministeriet, at midlerne er blevet udmøntet som bloktilskud til kommunerne og at ministeriet vil følge op på initiativet “primo 2022”.  Præcis hvornår midlerne er delt ud, og hvilke anvisninger, der fulgte med, fremgår ikke af ministeriets svar, kun at indsatserne skal bygges op omkring et stærkt fagligt afsæt i Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger. Samme svar gav sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i sidste uge til Jane Heitmann, dog uden at præcisere, hvornår i 2022 ministeriet vil følge op. 

“Forsinkelsen i Sundhedsstyrelsens anbefalinger har medført, at iværksættelsen af indsatsen i kommunerne ligeledes har været forsinket. Mit ministerium vil følge op på, hvordan kommunerne har implementeret indsatsen i 2022. Dette vil være i form af en overordnet opgørelse på tværs og kommunerne og således ikke, hvordan hver enkelt kommune har anvendt deres andel af de fem mio. kroner, som den daværende VLAK-regering prioriterede til alle 98 kommuner,” skriver sundhedsministeren i sit svar til Jane Heitmann. 

Anbefal denne artikel

Risiko for overbehandling af asymptomatiske urinvejsinfektioner

Sclerosepatienter får ofte udført rutinemæssige screeninger af urinen, men det er ikke altid korrekt at behandle asymptomatiske infektioner hos sclerosepatienter. Også selvom infektioner kan medføre opblussen af sygdommen.

Nyt værktøj måler MS-patienters livskvalitet under behandling og på arbejde

De eksisterende værktøjer til målinger af sclerosepatients livskvalitet (HRQOL) har hidtil set bort fra behandlingsmæssige og arbejdsrelaterede aspekter af patienternes samlede livskvalitet, erklærer en gruppe tyske forskere, som derfor nu har udviklet et nyt…

Horsens bruger puljemidler til at forbedre samarbejde om MS indsats

I Horsens kommune har daglig leder af den ambulante genoptræning Anette Spence fået meget ud af de 80.000 kroner, som var kommunens andel af en pulje på fem mio. kroner fra sclerosehelhedsplanen. 

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis forlænges

Folketinget forlænger forsøgsordning med medicinsk cannabis med fire år, men har ikke fundet penge til større tilskud til behandlingen.

Ingen øget risiko for alvorlig covid-19 ved immunhæmmende medicin

Et omfattende amerikansk studie bekræfter sikkerhed ved immunsupprimerende behandling under covid-19-pandemien. Kun ét middel er forbundet med øget risiko for død efter indlæggelse med covid-19, og JAK-hæmmere ser ud til at reducere risikoen.

Forskere vil have nyt fokus i MS og covid-19-forskningen

Tiden er kommet til at tage forskningen i MS og covid-19 et skridt videre og begynde at fokusere på re-inficering med SARS-CoV-2-smitte og sygdomsgennembrud med covid-19.

Kulturnyt

  Debat på Sundhedstinget

   Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

   Hæmatologisk Tidsskrift

   Diagnostisk Tidsskrift

   Ledelse

   Webmaster

   Redaktion

   • Redaktionschef
    Helle Torpegaard
    helle@medicinsketidsskrifter.dk

    Journalister

    Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, neurologi
    Gorm Palmgren - onkologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Ebbe Fischer - allround
    Natacha Houlind Petersen - allround
    Nana Fischer - allround

   Om os

   Ledelse

   Webmaster

   Redaktion

   • Redaktionschef
    Helle Torpegaard
    helle@medicinsketidsskrifter.dk

    Journalister

    Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, neurologi
    Gorm Palmgren - onkologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Ebbe Fischer - allround
    Natacha Houlind Petersen - allround
    Nana Fischer - allround

   Om os