Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Aarhus: MS-miljøet har vist sin styrke under epidemien

Samarbejde mellem MS-eksperter i de danske klinikker og i de europæiske lande har givet et godt afsæt for håndteringen af MS under coronaepidemien, fortæller overlæge og klinikleder Peter Vestergaard.

I scleroseklinikken ved Aarhus Universitetshospital er det gennem hele pandemien stort set lykkedes at opretholde aktivitetsniveauet omkring udredning, behandling og kontroller - på trods af nedlukningerne. Til gengæld har der været en voldsom stigning i antallet af patienter, der ringer til klinikken med bekymringer i relation til covid-19.

“Det har virkelig fyldt noget, og gør det nu igen på grund af den nye smittebølge og de nye behandlinger, der begynder at komme,” siger overlæge og afsnitsleder Peter Vestergaard. 

Ifølge ham har det særlige ved pandemien været den hastighed, hvormed forandringerne kommer. Nye udviklinger i smitten og nye tiltag i bekæmpelsen af covid-19 bliver meldt ud via pressen, og derfor får patienterne meldinger om nye risici og nye vaccinations- og behandlingsmuligheder samtidig med sundhedspersonalet. 

Patienternes spørgsmål

Udmeldingerne afføder hver gang spørgsmål hos patienterne, som henvender sig til klinikken, før læger og sygeplejersker har nået at sætte sig ind i den nye situation eller viden, og det har især været en udfordring for de sygeplejersker, der har passet telefonerne, fortæller Peter Vestergaard.  

“Det er klart, at patienterne forventer, at vi er klar, når de får information om et nyt tilbud, men selv om meget kan lade sig gøre, så kan det ikke ske fra den ene dag til den anden i store organisationer som et hospital. Den vanlige organisering og de vanlige kommunikationskanaler kan ikke følge med, og det betyder, at vi ikke er klar, når patienterne ringer. Vi ved ikke mere, end der er sagt på pressemøderne, og det belaster de sygeplejersker, der sidder ved telefonerne ganske meget,” siger han. 

Patienterne oplever det formentlig som lige så frustrerende, men det kan næppe være anderledes i en krisesituation, som pandemien har sat sundhedsvæsenet og samfundet i vurderer Peter Vestergaard.

Han mener samtidig, at der er kommet det meget positive ud af tiden under pandemien, at det danske og internationale MS-miljø har vist sig stærkt. 

Da coronasmitten nåede til Europa, var MS-eksperter på tværs af landene meget hurtige til at gå sammen om at indsamle flest mulige data og tolke dem, så man relativt hurtigt havde klare vurderinger af situationen og risikoen for personer med MS. På den baggrund har det været muligt at formulere anbefalinger om MS-behandling under pandemien, og da vaccinationerne kom, var man hurtig med anbefalinger om dem. Også mellem de danske MS-klinikker har man været hurtig til at finde en fælles retning, og det har gjort situationen nemmere at håndtere, vurderer Peter Vestergaard. 

“Klinikkerne har forsøgt at være bedst muligt afstemt, så vi gør tingene nogenlunde ens, og det har reduceret udfordringen omkring kommunikationen med patienterne. I en situation, hvor kommunikationsvejene er udfordret, ville det have forværret situationen, hvis klinikkerne kom med forskellige budskaber, så det har været et klart plus, at man har forsøgt at finde fælles klare budskaber, der har været stor konsensus om,” siger han.

Peter Vestergaard vurderer, at pandemien, når den engang er overstået, og corona er blevet en virus, der ikke længere kræver nationalt kriseberedskab, formentlig vil have sat varige positive spor i MS-klinikkernes arbejde:

“Vi er blevet tvunget ud i at gøre tingene anderledes, og vi vil formentlig kunne gøre brug af vores erfaringer med telefonkonsultationer og virtuelle møder, og selv om det ikke er noget, vi har haft tid til at sætte i system eller evaluere på, er jeg sikker på, at det er noget, vi vil arbejde videre på, når der kommer til mere ro på,” siger Peter Vestergaard. 

Anbefal denne artikel

Nyt værktøj måler MS-patienters livskvalitet under behandling og på arbejde

De eksisterende værktøjer til målinger af sclerosepatients livskvalitet (HRQOL) har hidtil set bort fra behandlingsmæssige og arbejdsrelaterede aspekter af patienternes samlede livskvalitet, erklærer en gruppe tyske forskere, som derfor nu har udviklet et nyt…

Ingen øget risiko for alvorlig covid-19 ved immunhæmmende medicin

Et omfattende amerikansk studie bekræfter sikkerhed ved immunsupprimerende behandling under covid-19-pandemien. Kun ét middel er forbundet med øget risiko for død efter indlæggelse med covid-19, og JAK-hæmmere ser ud til at reducere risikoen.

Forskere vil have nyt fokus i MS og covid-19-forskningen

Tiden er kommet til at tage forskningen i MS og covid-19 et skridt videre og begynde at fokusere på re-inficering med SARS-CoV-2-smitte og sygdomsgennembrud med covid-19.

Corona forsinker pulje i helhedsplanen

I den forrige regerings og Dansk Folkepartis helhedsplan for scleroseområdet blev fem mio. kroner sat af til at styrke kommunernes indsats for mennesker med sclerose.

Horsens bruger puljemidler til at forbedre samarbejde om MS indsats

I Horsens kommune har daglig leder af den ambulante genoptræning Anette Spence fået meget ud af de 80.000 kroner, som var kommunens andel af en pulje på fem mio. kroner fra sclerosehelhedsplanen. 

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis forlænges

Folketinget forlænger forsøgsordning med medicinsk cannabis med fire år, men har ikke fundet penge til større tilskud til behandlingen.

Kulturnyt

  Debat på Sundhedstinget

   Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

   Hæmatologisk Tidsskrift

   Diagnostisk Tidsskrift

   Ledelse

   Webmaster

   Redaktion

   • Redaktionschef
    Helle Torpegaard
    helle@medicinsketidsskrifter.dk

    Journalister

    Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, neurologi
    Gorm Palmgren - onkologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Ebbe Fischer - allround
    Natacha Houlind Petersen - allround
    Nana Fischer - allround

   Om os

   Ledelse

   Webmaster

   Redaktion

   • Redaktionschef
    Helle Torpegaard
    helle@medicinsketidsskrifter.dk

    Journalister

    Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, neurologi
    Gorm Palmgren - onkologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Ebbe Fischer - allround
    Natacha Houlind Petersen - allround
    Nana Fischer - allround

   Om os