Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Sværhedsgraden af RLS forbindes med kognitiv forringelse hos MS patienter

Jo sværere grad af restless legs syndrom en MS patient har, desto større problemer har patienterne at have med tale, hukommelse og søvn.

Det tyder en undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet International Journal of MS Care på. Undersøgelsen er et mindre pilotstudie, hvor forskere fra Stanford University har undersøgt sammenhængen mellem restless legs syndrom (RLS) symptomer og kognitiv funktion hos voksne med MS og RLS.  

RLS er et betydeligt ubehag, som patienter føler i deres underben, ledsaget af en uimodståelig trang til at bevæge dem, og forskerne vurderer, at op til 26 procent af alle voksne patienter med MS også lider af RLS. Lidelsen er en søvnforstyrrelse, der kan påvirke MS patienternes livskvalitet, sclerosens sværhedsgrad og opblussen.

Forskerne sammenholder i deres artikel RLS-symptomernes alvorlighed, hyppighed og forekomst med de kognitive funktioner hos undersøgelsens deltagende MS-patienterne. De har brugt neuropsykologisk test til at vurdere forskellige områder inden for kognitiv funktion, herunder den hastighed hvormed patienterne kunne tale og formulere sig, deres arbejdshukommelse og den verbale hukommelse.

Pilotundersøgelsen er ifølge dem den første, der evaluerer RLS-symptomer og ydeevne i forhold til neuropsykologiske mål for kognition hos voksne med MS, og resultater indikerer, at jo værre den totale sværhedsgrad af RLS, desto mere var den associeret med langsommere talehastighed og arbejdshukommelse, dårligere verbal hukommelse og dårligere visuospatial hukommelse.

Dårligere verbal hukommelse

Undersøgelsen tyder også på, at sværere RLS var, forbundet med større besvær med at falde i søvn, hvilket igen var associeret med dårligere verbal hukommelse og dårligere visuospatial hukommelse. 

Endelig finder forskerne også at RLS-symptomer i løbet af dagen under aktivitet kunne associeres med langsommere visuospatialle evner, ringere arbejdshukommelse, dårligere verbal hukommelse og dårligere visuospatial hukommelse.

Studiets 22 deltagere deltog i en laboratoriesession og gennemførte herudover testene, International Restless Legs Syndrome Study Group Rating Scale (IRLS), Restless Legs Syndrome-6 Scale (RLS-6) og derefter Brief International Cognitive Assessment for Multiple Sclerosis-battery bestående af Symbol Ciffer Modalitetstesten, testen California Verbal Learning Test, anden udgave samt testen kort visuospatial hukommelsestest – revideret.

22 deltagere deltog i en laboratoriesession og gennemførte International Restless Legs Syndrome Study Group Rating Scale (IRLS), Restless Legs Syndrome-6 Scale (RLS-6) og derefter Brief International Cognitive Assessment for Multiple Sclerosis-batteriet bestående af Symbol Ciffer Modalitetstesten,  California Verbal Learning Test i anden udgave samt testen Brief Visuospatial Memory Test i en revideret udgave.

Forandrende billede

Forskerne gør i artiklen opmærksom på, at de er vidende om, at der er evidens for, at søvnforstyrrelser og kognitiv svækkelse er fremtrædende og invaliderende konsekvenser af MS, og at der således inden deres artikel var evidens, der understøtter, at tilstedeværelsen og sværhedsgraden af ​​RLS kan associeres med opfattet kognitiv svækkelse hos voksne.

”Forholdet mellem RLS-symptomer og neuropsykologiske mål for kognitiv funktion er ikke tidligere blevet evalueret hos voksne med MS. Det er vigtigt, fordi der er en stærk grad af usikkerhed med hensyn til betydningen af ​​scoringer fra opfattede kognitive funktioner hos patienter med MS, hvor selvrapporterede scorer ofte korrelerer med psykologiske symptomer i form af humør og følelser mere end med neuropsykologiske test af kognitiv funktion.”

Forskerne erkender, at undersøgelsens resultater, var begrænset af den lille population samt delvis af, at billedet forandrede sig på forskellig vis, når de justerede for blandt andet alder, køn og uddannelse:

 ”Sammenhængene mellem RLS sværhedsgrad og hurtighed i tale samt arbejdshukommelse og umiddelbar visuospatial hukommelse blev styrket, hvorimod sammenhænge mellem RLS’s sværhedsgrad og umiddelbar verbal hukommelse svækkedes og var ikke længere signifikante. Disse resultater tyder på, at alder, køn og uddannelse kan være årsag til forholdet mellem umiddelbar verbal hukommelse og IRLS totalscore, RLS sværhedsgrad i forhold til at falde i søvn og RLS sværhedsgrad under aktivitet i løbet af dagen. Hertil kommer at når der blev justeret for alder, køn og uddannelse, var der desuden en signifikant sammenhæng mellem RLS sværhedsgrad i løbet af dagen under hvile og umiddelbar visuospatial hukommelse,” skriver de.

Anbefal denne artikel

Nyt værktøj måler MS-patienters livskvalitet under behandling og på arbejde

De eksisterende værktøjer til målinger af sclerosepatients livskvalitet (HRQOL) har hidtil set bort fra behandlingsmæssige og arbejdsrelaterede aspekter af patienternes samlede livskvalitet, erklærer en gruppe tyske forskere, som derfor nu har udviklet et nyt…

Ingen øget risiko for alvorlig covid-19 ved immunhæmmende medicin

Et omfattende amerikansk studie bekræfter sikkerhed ved immunsupprimerende behandling under covid-19-pandemien. Kun ét middel er forbundet med øget risiko for død efter indlæggelse med covid-19, og JAK-hæmmere ser ud til at reducere risikoen.

Forskere vil have nyt fokus i MS og covid-19-forskningen

Tiden er kommet til at tage forskningen i MS og covid-19 et skridt videre og begynde at fokusere på re-inficering med SARS-CoV-2-smitte og sygdomsgennembrud med covid-19.

Corona forsinker pulje i helhedsplanen

I den forrige regerings og Dansk Folkepartis helhedsplan for scleroseområdet blev fem mio. kroner sat af til at styrke kommunernes indsats for mennesker med sclerose.

Horsens bruger puljemidler til at forbedre samarbejde om MS indsats

I Horsens kommune har daglig leder af den ambulante genoptræning Anette Spence fået meget ud af de 80.000 kroner, som var kommunens andel af en pulje på fem mio. kroner fra sclerosehelhedsplanen. 

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis forlænges

Folketinget forlænger forsøgsordning med medicinsk cannabis med fire år, men har ikke fundet penge til større tilskud til behandlingen.

Kulturnyt

  Debat på Sundhedstinget

   Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

   Hæmatologisk Tidsskrift

   Diagnostisk Tidsskrift

   Ledelse

   Webmaster

   Redaktion

   • Redaktionschef
    Helle Torpegaard
    helle@medicinsketidsskrifter.dk

    Journalister

    Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, neurologi
    Gorm Palmgren - onkologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Ebbe Fischer - allround
    Natacha Houlind Petersen - allround
    Nana Fischer - allround

   Om os

   Ledelse

   Webmaster

   Redaktion

   • Redaktionschef
    Helle Torpegaard
    helle@medicinsketidsskrifter.dk

    Journalister

    Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, neurologi
    Gorm Palmgren - onkologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Ebbe Fischer - allround
    Natacha Houlind Petersen - allround
    Nana Fischer - allround

   Om os