Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 


Sclerosepatienters forløb er blevet mildere i takt med nye behandlinger

Evidensen for at sclerosepatienters sygdomsmodificerende behandlinger reducerer attaker og også hjælper patienterne på lang sigt er meget stærk.

Behandlingerne bidrager væsentligt til forbedringer i sygdomsforløb og prognose, fastslår overlæge ogneurolog vedRigshospitalets Scleroseklinik, Melinda Magyari, der som medforfatter til et nyt dansk studie desuden finder stagnerende incidens i Danmark siden 2020 .

De første sygdomsmodificerende behandlinger for MS blev først tilgængelige i midten af 1990'erne, men siden er antallet af nye behandlingstyper, specialiserede MS-klinikker og sundhedspersonaler, der specialiserer sig i behandling af MS samt forskningsenheder, der fokuserer på MS steget, ligesom det årlige antal videnskabelige publikationer om MS i PubMed-databasen er øget eksponentielt fra 295 i 1970 til 6.786 i 2020. Samtidig er de kommercielle interesser i behandling af MS også steget.

Dette er fremskridt, som alle markant har bidraget til at forbedre behandling af sclerose, ifølge Melinda Magyari, der sammen med professor, Nils Koch-Henriksen, Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet, har fået publiceret deres fælles studie i Nature Reviews Neurology.

Ikke samme trussel i dag

Tidligere diagnoser, viden om betydningen af tidligere igangsatte behandlinger, den generelt markant større vifte af behandlingsmuligheder og et væsentligt højere ambitionsniveau på patienternes vegne i forhold til, hvad de skal affinde sig med at skulle tåle af symptomer og et deraf følgende væsentligt mere aggressivt behandlingsregime, har ifølge Melinda Magyari, betydet, at patienter i dag lever længere og bedre: 

 ”Vores undersøgelse viser, at det at få diagnosen sclerose således ikke er den samme trussel i dag, som den var midt i 90’erne. Patienterne lever bedre, med færre attakker, og de er ikke mindst længere tid om at nå frem til vores mål for invaliditet. Og de lever længere, så patienterne kan nu vide, at vores behandlinger er effektive og at sygdommen ikke altid er alvorlig, for sygdommen kan være mild, og selv når den ikke er det, gør forbedringer i pleje og effektive behandlinger patienter i stand til at leve et normalt liv i længere tid.” forklarer Melinda Magyari.

En yderligere grund til forbedringerne i sygdomsforløbet kan ifølge Melinda Magyari blandt andet også være, at man nu opdager flere patienter med såkaldt benign MS, som har en god prognose. 

”Genvurdering af data fra en overlevelsesundersøgelse, der indikerede et fald i overdødelighed over tid, viste, at inklusion af flere patienter med godartet MS i ældre kohorter reducerer overdødeligheden i disse kohorter hvilket tyder på, at inklusion af flere patienter med godartet MS har væsentlig indflydelse på det tilsyneladende sygdomsforløb,” forklarer hun og fortsætter:

”Men den forbedrede overlevelse kan dog i en vis grad også tilskrives et bedre sundhedsvæsen generelt med tværfaglige plejegrupper og en bedre behandling af sklerosens typiske følgesygdomme. Samt at mange af vores patienter er blevet meget bedre, end de var tidligere, til at foretage de forandringer i form af for eksempel rygestop og andre livsstilsforandringer, som vi anbefaler. Så sclerosebehandlling er et dynamisk område, hvor det kan være svært at få betydningen af de forskellige indsatser præcist identificeret i procenter,” fortæller Melinda Magyari, der i øvrigt opfordrer neurologer til at have særlig opmærksomhed i forhold til patienter med mild tidlig sygdom eller tidlige sygdomstegn, som kan have behov for monitorering for at forudsige og forebygge fremtidig aktivitet og forværring.

Melinda Magyari og Niels Kock- Henriksen har dog ikke kun set på behandlingsresultater. De har også udnyttet det unikke danske skleroseregister til at analysere den epidemiologiske udvikling i incidensen for således at forsøge at ruste sundhedsvæsner til, hvad de opfatter som tilsyneladende ændringer i incidensen af sklerose. Melinda Magyari påpeger blandt andet:

”Data og undersøgelser synes at indikere, at incidensen af sklerose generelt synes at være steget. Men samtidigt er der en række faktorer som for eksempel forandrede diagnostiske kriterier, som betyder, at selvom incidensen og registrerede tilfælde ganske rigtigt reelt er steget markant de seneste årtier – for eksempel i de mellemøstlige lande- så er der andre lande, hvor stigningen enten er bremset eller direkte faldet igen. Overordnet finder vi, at incidensen nok er steget markant indtil for 20 år siden, men for så siden enten at stabilisere sig eller falde igen. Det samme synes at gælde for Danmark, hvor incidensen ikke reelt kan ses at være steget siden 2000, selvom den steg markant fra 1950’ erne, ” forklarer Melinda Magyari.

En sandsynlig medvirkende årsager til den tilsyneladende stigning i forekomsten er udover den tidligere diagnosticering ifølge Magyari en øget offentlig bevidsthed, en stigning i antallet af neurologer og MR-scannere i kombination med generelle forbedringer i sundhedsvæsenet og velfærden samt forbedret diagnosticering af såkaldt godartet MS, som tidligere ville være forblevet udiagnosticeret.

”Bevidstheden om MS og interessen for dens håndtering er jo delvist delvist drevet af fremkomsten af de sygdomsmodificerende behandlinger. Men ud over disse faktorer har stadig mere følsomme diagnostiske kriterier desuden muliggjort diagnosticering af MS hos personer, der tidligere kun ville have været diagnosticeret med CIS, og dermed også øget andelen af ​​patienter med relativt mild sygdom,” fortæller Melinda Magyari.

Anbefal denne artikel

Risiko for overbehandling af asymptomatiske urinvejsinfektioner

Sclerosepatienter får ofte udført rutinemæssige screeninger af urinen, men det er ikke altid korrekt at behandle asymptomatiske infektioner hos sclerosepatienter. Også selvom infektioner kan medføre opblussen af sygdommen.

Nyt værktøj måler MS-patienters livskvalitet under behandling og på arbejde

De eksisterende værktøjer til målinger af sclerosepatients livskvalitet (HRQOL) har hidtil set bort fra behandlingsmæssige og arbejdsrelaterede aspekter af patienternes samlede livskvalitet, erklærer en gruppe tyske forskere, som derfor nu har udviklet et nyt…

Horsens bruger puljemidler til at forbedre samarbejde om MS indsats

I Horsens kommune har daglig leder af den ambulante genoptræning Anette Spence fået meget ud af de 80.000 kroner, som var kommunens andel af en pulje på fem mio. kroner fra sclerosehelhedsplanen. 

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis forlænges

Folketinget forlænger forsøgsordning med medicinsk cannabis med fire år, men har ikke fundet penge til større tilskud til behandlingen.

Ingen øget risiko for alvorlig covid-19 ved immunhæmmende medicin

Et omfattende amerikansk studie bekræfter sikkerhed ved immunsupprimerende behandling under covid-19-pandemien. Kun ét middel er forbundet med øget risiko for død efter indlæggelse med covid-19, og JAK-hæmmere ser ud til at reducere risikoen.

Forskere vil have nyt fokus i MS og covid-19-forskningen

Tiden er kommet til at tage forskningen i MS og covid-19 et skridt videre og begynde at fokusere på re-inficering med SARS-CoV-2-smitte og sygdomsgennembrud med covid-19.

Kulturnyt

  Debat på Sundhedstinget

   Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

   Hæmatologisk Tidsskrift

   Diagnostisk Tidsskrift

   Ledelse

   Webmaster

   Redaktion

   • Redaktionschef
    Helle Torpegaard
    helle@medicinsketidsskrifter.dk

    Journalister

    Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, neurologi
    Gorm Palmgren - onkologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Ebbe Fischer - allround
    Natacha Houlind Petersen - allround
    Nana Fischer - allround

   Om os

   Ledelse

   Webmaster

   Redaktion

   • Redaktionschef
    Helle Torpegaard
    helle@medicinsketidsskrifter.dk

    Journalister

    Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, neurologi
    Gorm Palmgren - onkologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Ebbe Fischer - allround
    Natacha Houlind Petersen - allround
    Nana Fischer - allround

   Om os