Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

MRNA covid-19-vacciner øger ikke MS-patienters korttidsrisiko for attak

MS-patienter verden over bliver anbefalet at lade sig vaccinere mod covid-19. Et italiensk forskerhold har derfor undersøgt MS-patienter i to måneder efter den første vaccination med mRNA-vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

Pfizer/BioNTech (BNT162b2) vaccinen mod covid-19 ikke øger den kortsigtede risiko for klinisk reaktivering hos patienter med MS. Det viser en foreløbig analyse af data fra 25 italienske MS-centre, og forskerne noterer sig i øvrigt, at undersøgelsen, der er offentliggjort i BMJ Neurology, Neurosurgey & Psychiatry, er begrænset af alene at være baseret på patienternes egne data og ikke er fulgt op af for eksempel scanninger.

Manglen på MR-data forhindrer mulig påvisning af potentiel MR-aktivitet uden kliniske tilbagefald, og vores opfølgning er kort. Større observationsstudier med længere opfølgning ville være ønskeligt. Blandt andet kan der på grund af det lave antal patienter med progressiv MS i kohorten (21 ud af 324 forsøgspersoner, 6,5 procent) ikke drages klare konklusioner om virkningerne af Pfizer/BioNTech BNT162b2–vaccination i forhold til forværring af sygdom ved progressiv MS. På trods af disse begrænsninger mener forskerne imidlertid, at resultaterne understøtter anbefalingen om at fremme adgang til COVID-19-vaccinationer for MS-patienter.

25 italienske MS-centre

Studiet er den første prospektive undersøgelse af sikkerheden ved covid-19-vaccine, der omfatter en stor kohorte af MS-patienter. Patienterne i studiet er fra 25 italienske MS-centre, som er blevet fulgt i mindst to måneder efter den første vaccinedosis ved overvågning af patienternes selvrapporterede symptomer.

Studiet omfatter 324 MS-patienter, der alle var blevet vaccineret med Pfizer/BioNTech BNT162b2-vaccinen. Samlet set havde 28 ud af 324 (8,6 procent) patienter været smittet med coronavirus mellem 224,8 ± 103,5 dage før den første vaccination). 322/324 patienter (99,4 procent) fik begge vaccinedoser med et interval mellem doser på 21,5 ± 4 dage.

I de to måneder før vaccination blev der rapporteret om seks kliniske tilbagefald hos seks ud af 324 patienter (1,9 procent). I de to måneder efter vaccination forekom syv kliniske tilbagefald hos 7/324 patienter (2,2 procent). Forekomsten af ​​tilbagefald i de to måneder før og efter vaccination var ikke statistisk forskellig (B = 0,154, 95 procent CI -0,948 til 1,288, p = 0,78). Demografiske data som alder og køn samt sygdoms varighed havde ingen effekt på forekomsten af ​​tilbagefald. Fem af patienter med tilbagefald var kvinder. Fem tilbagefald var monofokale, og to var multifokale. Det gennemsnitlige tidsinterval mellem den første dosis vaccination og det kliniske tilbagefald var 44 ± 11,6 dage.

 

Anbefal denne artikel

MS-fatigue kan skyldes kroppens øgede energiforbrug

Det bør undersøges, om mennesker med MS vil opleve mindre fatigue, hvis man kan reducere den energi, de bruger på at bevæge sig, mener forskerne bag en litteraturgennemgang af studier, hvor MS-patienters iltforbrug i forbindelse med gang er blevet undersøgt.

NMOSD-patienter har lige så store søvnproblemer som MS-patienter

Søvnforstyrrelse er en væsentlig del af belastningen ved NMOSD, og problemet kan ud over fysiske og psykologiske komplikationer skyldes forstyrrelse af søvnkredsløbet, mener forskere, som har foretaget en systematisk gennemgang af litteraturen om emnet.

Medicinrådet får helt nye beføjelser til at godkende medicin

Fra 1. januar 2022 har Medicinrådet fået lov til at anbefale lægemidler betinget i en tidsbegrænset periode, har Danske Regioners bestyrelse besluttet.

Demyelinisering kan forebygges ved fysisk træning tidligt i sygdomsforløbet

ECTRIMS: Dansk forskning viser, at træning tidligt i sygdomsforløbet fører til en højere mikrostrukturel integritet i vigtige hjerneområder og sandsynligvis kan minimere graden af demyelinisering hos patienter med MS, ligesom det kan stimulere en højere grad…

Medicinrådet mangler tid til behandlings-vejledninger: Uacceptabel situation

Mængden af ansøgninger om vurdering af nye lægemidler går ud over nok så vigtigt arbejde med udarbejdelse af behandlingsvejledninger. Situationen er uacceptabel og kalder på en løsning, vurderer patientrepræsentant i Medicinrådet Leif Vestergaard Pedersen.

Jura-eksperter: Medicinrådet kan godt anbefale off-label-brug af lægemidler

To juraeksperter bekræfter nu, at Medicinrådet ifølge dansk lovgivning og EU-retten både kan anbefale lægemidler off-label og sammenligne et godkendt lægemiddel med et off-label.

Kulturnyt

  Debat på Sundhedstinget

   Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

   Hæmatologisk Tidsskrift

   Diagnostisk Tidsskrift

   Ledelse

   Webmaster

   Redaktion

   • Redaktionschef
    Helle Torpegaard
    helle@medicinsketidsskrifter.dk

    Journalister

    Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, neurologi
    Gorm Palmgren - onkologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
    Ebbe Fischer - allround
    Natacha Houlind Petersen - allround
    Nana Fischer - allround

   Om os

   Ledelse

   Webmaster

   Redaktion

   • Redaktionschef
    Helle Torpegaard
    helle@medicinsketidsskrifter.dk

    Journalister

    Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, neurologi
    Gorm Palmgren - onkologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
    Ebbe Fischer - allround
    Natacha Houlind Petersen - allround
    Nana Fischer - allround

   Om os