Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

LSVT-LOUD stemmetræning har signifikant, men forbigående effekt

Intensiv stemmetræning hos patienter med MS giver umiddelbart signifikant større kraft i stemmen, men effekten er aftaget væsentligt efter 15 måneder. Patienterne oplever dog selv en vedvarende forbedring af deres taleevner.

Det viser et klinisk studie, offentliggjort i Multiple Sclerosis Journal, hvor 44 patienter med attakvis eller progressiv MS blev randomiseret 1:1 til enten eksperimentel intensiv stemmetræning eller konventionel stemmeterapi. Intensiv stemmetræning fulgte den evidensbaserede LSVT-LOUD (Lee Silverman Voice Treatment) protokol og omfattede en 45 minutters lektion fire dage om ugen i fire uger. Metoden er oprindelig udviklet til patienter med Parkinsons sygdom. Studiets primære mål var stemmekraft (dB) ved fri tale, gentagelse af sætninger og udtale af vokalen ”a”, hvilke alle er øvelser i LSVT-LOUD. Blandt de sekundære endemål var selvrapportering af egne taleevner.

Efter træningsforløbet havde den eksperimentelle gruppe en signifikant større kraft ved fri tale på +6,3 dB (95 procent CI: 2,5 til 10,1) i forhold til kontrolgruppen. I den eksperimentelle gruppe opnåede 46 procent af patienterne (n=10) fuld stemmekraft (>60 dB), mens dette kun var tilfældet for fem procent (n=1) i kontrolgruppen. Ved followup efter 15 måneder var begge de to gruppers stemmekraft faldet til nær baseline med en ubetydelig forbedring på +1,7 dB i den eksperimentelle gruppes favør (95 procent CI: -2,5 til 5,8).

Ved gentagelse af sætninger og udtale af vokalen ”a” opnåede den eksperimentelle gruppe ligeledes en signifikant forbedring på henholdsvis +9,5 dB (95 procent CI: 4,7 til 14,3) og +7,4 (95 procent CI: 2,3 til 12,5) dB efter træning. Ved followup var der imidlertid ikke længere nogen signifikant forskel på de to grupper, som dog stadig var i den eksperimentelle gruppes favør med værdier på henholdsvis +4,4 dB (95 procent CI: -0,7 til 9,5) og +5,2 dB (95% CI: -3,1 til 13,5).

På trods af, at ingen af forbedringerne var opretholdt ved followup, selvrapporterede patienterne i den eksperimentelle gruppe en vedvarende forbedring af deres taleevner. Dette blev målt med metoden VHI (voice handicap index), hvor den værste score er 120. I forhold til kontrolgruppen opnåede den eksperimentelle gruppe en signifikant og klinisk relevant forbedring på -10,8 (95 procent CI: -21,2 til -0,4) efter træningsforløbet og -11,3 (95 procent CI: -24,3 til -1,7) ved followup. Lignende resultater er tidligere blevet rapporteret og menes at bero på en korrelation mellem VHI og parametre som for eksempel skælven, der bruges som objektive mål for stemmeføring.

Anbefal denne artikel

MS-fatigue kan skyldes kroppens øgede energiforbrug

Det bør undersøges, om mennesker med MS vil opleve mindre fatigue, hvis man kan reducere den energi, de bruger på at bevæge sig, mener forskerne bag en litteraturgennemgang af studier, hvor MS-patienters iltforbrug i forbindelse med gang er blevet undersøgt.

NMOSD-patienter har lige så store søvnproblemer som MS-patienter

Søvnforstyrrelse er en væsentlig del af belastningen ved NMOSD, og problemet kan ud over fysiske og psykologiske komplikationer skyldes forstyrrelse af søvnkredsløbet, mener forskere, som har foretaget en systematisk gennemgang af litteraturen om emnet.

Medicinrådet får helt nye beføjelser til at godkende medicin

Fra 1. januar 2022 har Medicinrådet fået lov til at anbefale lægemidler betinget i en tidsbegrænset periode, har Danske Regioners bestyrelse besluttet.

Demyelinisering kan forebygges ved fysisk træning tidligt i sygdomsforløbet

ECTRIMS: Dansk forskning viser, at træning tidligt i sygdomsforløbet fører til en højere mikrostrukturel integritet i vigtige hjerneområder og sandsynligvis kan minimere graden af demyelinisering hos patienter med MS, ligesom det kan stimulere en højere grad…

Medicinrådet mangler tid til behandlings-vejledninger: Uacceptabel situation

Mængden af ansøgninger om vurdering af nye lægemidler går ud over nok så vigtigt arbejde med udarbejdelse af behandlingsvejledninger. Situationen er uacceptabel og kalder på en løsning, vurderer patientrepræsentant i Medicinrådet Leif Vestergaard Pedersen.

Jura-eksperter: Medicinrådet kan godt anbefale off-label-brug af lægemidler

To juraeksperter bekræfter nu, at Medicinrådet ifølge dansk lovgivning og EU-retten både kan anbefale lægemidler off-label og sammenligne et godkendt lægemiddel med et off-label.

Kulturnyt

  Debat på Sundhedstinget

   Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

   Hæmatologisk Tidsskrift

   Diagnostisk Tidsskrift

   Ledelse

   Webmaster

   Redaktion

   • Redaktionschef
    Helle Torpegaard
    helle@medicinsketidsskrifter.dk

    Journalister

    Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, neurologi
    Gorm Palmgren - onkologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
    Ebbe Fischer - allround
    Natacha Houlind Petersen - allround
    Nana Fischer - allround

   Om os

   Ledelse

   Webmaster

   Redaktion

   • Redaktionschef
    Helle Torpegaard
    helle@medicinsketidsskrifter.dk

    Journalister

    Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, neurologi
    Gorm Palmgren - onkologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
    Ebbe Fischer - allround
    Natacha Houlind Petersen - allround
    Nana Fischer - allround

   Om os