Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

NfL i serum er progressionsmarkør for MS

ECTRIMS: Et højt niveau af neurofilament light chain i serum (sNfl) øger risikoen for sygdomsprogression efter to år 2,6 gange.

Det viser et prospektivt multicenter-, kohortestudie med 309 MS-patienter, som blev fremlagt ved ECTRIMS 2021 af læge og ph.d.-studerende Synne Brune fra Oslo Universitetssykehus. Studiet inkluderede 257 patienter med attakvis MS (RRMS), 52 patienter med progressiv MS (PMS) samt 59 raske kontroller, som blev evalueret ved baseline og igen efter to år.

Evalueringen omfattede klinisk undersøgelse, MR.hjernescanning, optisk kohærens tomografi (OCT) samt bestemmelse af sNfl. Forskerne definerede sNfl-niveauer i den øvre kvartil af raske kontrollers referenceværdi (>otte pg/ml) som høje, og det primære endemål var sygdomsprogression efter to år, hvilket blev karakteriseret som enten mindst tre nye hjernelæsioner, en forøgelse af EDSS-scoren på mindst én eller evidens for et nyt klinisk attak.

Studiets primære resultat viste, at høje sNfl-værdier ved baseline var forbundet med en forøget risiko for sygdomsprogression ved followup efter to år (OR=2,6, 95% CI 1,2-4,7, p = 0,011) i den samlede gruppe af patienter. Der var ingen korrelation mellem sygdomsprogression og alder eller kliniske og funktionelle parametre ved baseline.

Ved baseline havde patienter med PMS - men ikke RRMS - signifikant (p=0,03) højere sNfl end raske kontroller efter justering for køn og alder. Ved baseline var sNfl positivt korreleret med 9-Hole Peg Test (9-HPT) og antal hjernelæsioner hos begge patientgrupper (p<0,01) og negativt korreleret med kognition (symbol digit modalities test; SDMT; p=0,05) hos patienter med PMS.

Ved followup var sNfl positivt korreleret med EDSS, 9-HPT og Timed 25-Foot Walk (T25FW) (p<0,011) hos patienter med RRMS og negativt korreleret med en af OCT-værdierne (GCIPL non-ON; p=0,016).

Hos patienter med RRMS var sNfl ved baseline desuden positivt korreleret med progression for T25FW samt antal og volumen af hjernelæsioner og negativt korreleret med GCIPL non-ON (p<0,032).

Anbefal denne artikel

LSVT-LOUD stemmetræning har signifikant, men forbigående effekt

Intensiv stemmetræning hos patienter med MS giver umiddelbart signifikant større kraft i stemmen, men effekten er aftaget væsentligt efter 15 måneder. Patienterne oplever dog selv en vedvarende forbedring af deres taleevner.

MS-fatigue kan skyldes kroppens øgede energiforbrug

Det bør undersøges, om mennesker med MS vil opleve mindre fatigue, hvis man kan reducere den energi, de bruger på at bevæge sig, mener forskerne bag en litteraturgennemgang af studier, hvor MS-patienters iltforbrug i forbindelse med gang er blevet undersøgt.

Medicinrådet mangler tid til behandlings-vejledninger: Uacceptabel situation

Mængden af ansøgninger om vurdering af nye lægemidler går ud over nok så vigtigt arbejde med udarbejdelse af behandlingsvejledninger. Situationen er uacceptabel og kalder på en løsning, vurderer patientrepræsentant i Medicinrådet Leif Vestergaard Pedersen.

Jura-eksperter: Medicinrådet kan godt anbefale off-label-brug af lægemidler

To juraeksperter bekræfter nu, at Medicinrådet ifølge dansk lovgivning og EU-retten både kan anbefale lægemidler off-label og sammenligne et godkendt lægemiddel med et off-label.

NMOSD-patienter har lige så store søvnproblemer som MS-patienter

Søvnforstyrrelse er en væsentlig del af belastningen ved NMOSD, og problemet kan ud over fysiske og psykologiske komplikationer skyldes forstyrrelse af søvnkredsløbet, mener forskere, som har foretaget en systematisk gennemgang af litteraturen om emnet.

Medicinrådet får helt nye beføjelser til at godkende medicin

Fra 1. januar 2022 har Medicinrådet fået lov til at anbefale lægemidler betinget i en tidsbegrænset periode, har Danske Regioners bestyrelse besluttet.

Kulturnyt

  Debat på Sundhedstinget

   Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

   Hæmatologisk Tidsskrift

   Diagnostisk Tidsskrift

   Ledelse

   Webmaster

   Redaktion

   • Redaktionschef
    Helle Torpegaard
    helle@medicinsketidsskrifter.dk

    Journalister

    Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, neurologi
    Gorm Palmgren - onkologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
    Ebbe Fischer - allround
    Natacha Houlind Petersen - allround
    Nana Fischer - allround

   Om os

   Ledelse

   Webmaster

   Redaktion

   • Redaktionschef
    Helle Torpegaard
    helle@medicinsketidsskrifter.dk

    Journalister

    Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, neurologi
    Gorm Palmgren - onkologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
    Ebbe Fischer - allround
    Natacha Houlind Petersen - allround
    Nana Fischer - allround

   Om os