Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Studie finder mulig forhøjet coronadødelighed hos anti-CD20-behandlede

Patienter i behandling med anti-CD20-antistof-behandling har i et nyt, endnu ikke peer reviewet, studie vist højere dødelighed i forbindelse efter at være smittet med covid-19, end en kontrolgruppe, som ikke fik denne type immunmodulerende behandling.  

Studiet, som omfatter 114 patienter med covid-19, som var tidligere behandlet med anti CD20-antistof og 559 covid-19-patienter, der ikke havde fået anti-CD20, understreger ifølge forskerne vigtigheden af at begrænse den unødvendige risiko, som patienter i anti-CD20-antistof-behandling udsættes for under pandemien. 

Studiet inkluderede patienter, der havde modtaget anti-CD20-behandling inden for et år før de fik konstateret covid-19 ved en PCR-test og kontrol personer, som blev matchet fem til en i forhold til alder, køn og dato for PCR-test. Ved hjælp af Cox regression beregnede forskerne hazard ratio og 95 procent konfidensinterval for indlæggelse, mekanisk ventilation og død hos den immunbehandlede gruppe i forhold til kontrolgruppen. I alt indgår 70 procent kvinder, og deltagernes gennemsnitsalder er 55 år. 

Studiet viser, at forekomsten af indlæggelse og behov for ventilation er nogenlunde ens i de to grupper, men antallet af dødsfald er godt og vel dobbelt så højt blandt patienterne i anti-CD20-antistofbehandling (aHR 2.16; 95% CI: 1.03 to 4.54). Samme trend sås i analyser inden for de forskellige sygdomstyper, patienterne var i anti-CD20-antistofbehnadling for og uanset, om behandlingen havde stået på i mere eller mindre end et år.  

Forskerne konkluderer på den baggrund, at der bør være særlig opmærksomhed på undgå covid-19-smitte for patienter i anti-CD20-antistofbehandling. 

Studiet er foretaget af forskere ved Massachusett general Hospital og Bringham and Women’s Hospital, begge beliggende i Boston. Der er tale om en præliminær rapport, som ligger i et pre-print, som endnu ikke er peer reviewet, i databasen MedRxiv.

Anbefal denne artikel

DISCO-MS klar til at kortlægge MS-patienters strategi omkring diagnosen

50 procent af deltagerne i en ny amerikansk undersøgelse tror, at det vil have negative konsekvenser for deres arbejdsliv og personlige relationer, hvis de fortæller åbent om deres MS-diagnose. 

Analyse: Ingen sigifikant forskel på anti-CD20 antistof behandlinger af RRMS

En ny analyse sammenligner for første gang anti-CD20-antistof-behandlingerne Ocrevus (ocrelizumab), Kesimpta (ofatumumab) og rituximab som behandling til attakvis MS, og forskerne finder ingen signifikant forskel på effekt og sikkerhed mellem de to godkendte…

CHMP anbefaler godkendelse af Vumerity mod attakvis MS

Lægemidlet Vumerity (diroximel fumerat) mod attakvis multipel sclerose står til godkendelse af EMA, efter at CHMP i sidste uge vendte tomlen op. 

Scleroseforeningen: Regeringen svigter handicappede med finanslovsudspil

Regeringens finanslovsudspil lægger ikke op til forbedringer af handicapområdet, og det vækker harme hos Scleroseforeningen, som oplever et stigende pres på pårørende til MS-patienter med handicap. 

Klaus Høm bliver ny formand for Sclerosehospitalerne

De kommende år skal patienternes ventetid til et forløb ved Sclerosehospitalerne nedbringes, og det kræver både forbedring af indlæggelsesforløb og et permanent løft af bevillingen, siger Klaus Høm.

Pilotstudie: Vibrationstræning kan måske forbedre MS-patienters kognition og livskvalitet

Seks ugers vibrationstræning forbedrede MSFC-scoren, Metacognition Index Scoren i BRIEF, SRT-scoren og scoren i det fysiske domæne af SF-36 hos 18 MS-patienter i et amerikansk pilotstudie.

Kulturnyt

  Debat på Sundhedstinget

   Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

   Hæmatologisk Tidsskrift

   Diagnostisk Tidsskrift

   Ledelse

   Webmaster

   Redaktion

   • Redaktionschef
    Helle Torpegaard
    helle@medicinsketidsskrifter.dk

    Journalister

    Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
    Sybille Hildebrandt - alm. praksis, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Gorm Palmgren - onkologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
    Ebbe Fischer - allround

   Om os

   Ledelse

   Webmaster

   Redaktion

   • Redaktionschef
    Helle Torpegaard
    helle@medicinsketidsskrifter.dk

    Journalister

    Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
    Sybille Hildebrandt - alm. praksis, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Gorm Palmgren - onkologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
    Ebbe Fischer - allround

   Om os