Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Ugentligt tjek kan give viden om covid-19 prognose ved MS

Efter en gennemgang af 211 tilfælde af covid-19 hos MS-patienter, opfordrer forskere fra Genova til, at man følger udviklingen i immuncellernes funktion tæt under hele Covid-19-forløbet, så man kan få bedre forståelse af de immunmodulerende behandlingers betydning for covid-19-prognosen.

MS-patienter, som bliver registreret med covid-19 bør ud over et ugentligt tjek af monocytter, NK-celler, neutrofil- og lymfocyttal også blive testet ugentligt for IL6-koncentration, T- og B-celleniveau, undergrupper af NK-celler og immunoglobin G og M. Det er anbefalingen fra en gruppe italienske forskere, som har gennemgået data fra 211 tilfælde af covid-19 blandt MS-patienter i sygdomsmodificerende behandling. 

De ugentlige test af både de innate og adaptive immuncellers funktion skal hjælpe med at afklare, hvilken indvirkning de sygdomsmodificerende behandlinger har på covid-19-forløb, skriver forskerne i en artikel i Multiple Sclerosis Journal.  

“Fortsat indsamling af sager vil kaste lys over, hvordan man skal håndtere covid-19 hos patienter i immunmodulerende eller -supprimerende behandling. Det er muligt, at en lægemiddelinduceret immunsuppresion kan føre til mildere tilfælde af covid-19 ved at have en dæmpende effekt på inflammation, men en del peger på, at det innate immunsystem, og særligt monocytter, macrofager og neutrofiler, spiller en en rolle for inflammation ved covid-19, og eftersom de fleste MS-behandlinger ikke påvirker det innate immunsystem, er det muligt, at disse behandlinger ikke vil have formildende effekt på covid-19,” skriver forskerne. 

Af de 211 rapporterede tilfælde, som forskerne har gennemgået, har hovedparten været milde, og kun et enkelt tilfælde har haft dødelig udgang. Der har siden pandemiens start været spekuleret i de immunmodulerende behandlingers indvirkning på covid-19-forløb, men gennemgangen af de foreløbige tilfælde giver ikke et klart svar, og derfor er der brug for, fortsat indsamling af data, konkluderer forskerne. De opfordrer til systematisk og konsistent rapportering af data som minimum for lymfocyttal, og gerne også for T- og B-celler og for kinetikken i antistofresponset hele vejen gennem covid-19-forløbet. 

“Det er for de fleste patienter af største vigtighed, at man fortsætter den immunmodulerende og immunsuprimerende behandling, men indtil vi med sikkerhed ved, at de er beskyttet, skal disse patienter betragtes som værende i forhøjet risiko,” skriver forskerne. 

Anbefal denne artikel

Scleroseregister vil integrere PRO-data

Det Danske Scleroseregister og Scleroseforeningen vil i et nyt forskningsprojekt undersøge, hvordan man kan integrere PRO-data på en måde, der er relevant for både patienter og fagpersoner. 

Danske Regioner åben for dialog om individuel ibrugtagning af lægemidler

Regionerne åbner for at diskutere, hvordan man fremover inddrager flere synspunkter, når komiteerne behandler ansøgninger om individuel brug af lægemidler. Det handler blandt andet ansøgninger om Spinraza.

Behovsstyret kontakt skal løse pres på MS-klinikker i Region Sjælland

Med sclerosehelhedsplanen blev det i 2019 vedtaget, at scleroseklinikker landet over skal skabe kapacitet til, at alle MS-patienter kan få adgang til det specialiserede personale. I Region Sjælland vil man løse opgaven ved at bevæge sig i retning af…

Nødvendigt med gentænkning af forsøgsordning med medicinsk cannabis

Regeringen ser umiddelbart ikke ud til at prioritere forsøgsordningen med medicinsk cannabis i forhandlinger om satspuljens afløser - Reserven. I Scleroseforeningen er man enig i, at der er et behov for at gentænke modellen, som ikke har levet op til…

Brita Løvendahl går på pension: Hun har et kæmpe vingefang

Efter atten år som direktør for Sclerosehospitalerne i Danmark går Brita Løvendahl på pension. En lille kvinde med et stort vingefang, som har løftet rehabiliteringen markant, siger hendes kolleger. 

Alle regioner i gang med opkvalificering af MS-sygeplejersker

I forbindelse med, at helhedsplanen for scleroseområdet blev vedtaget, fik regionerne samlet 1,5 mio. kroner til at opkvalificere scleroseklinikkernes sygeplejersker med neurologiske kompetencer, og på trods af coronaepidemien er arbejdet i gang i alle…

Kulturnyt

  Debat på Sundhedstinget

   Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

   Hæmatologisk Tidsskrift

   Diagnostisk Tidsskrift

   Redaktion

   Webmaster

   Tilknyttede journalister

   • Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Annette Lausten - gastroenterologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
    Ebbe Fischer - allround

   Om os

   Redaktion

   Webmaster

   Tilknyttede journalister

   • Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Annette Lausten - gastroenterologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
    Ebbe Fischer - allround

   Om os