Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Interferonbehandling beskytter mod attakker under og efter graviditet

ECTRIMS: Sclerosepatienter, der planlægger graviditet, bør ikke afbryde interferonbehandling før graviditeten, konkluderer tyske forskere, som har påvist, at afbrudt interferonbehandling medfører øget risiko for både et og flere attakker under graviditeten.

Deres resultater, som er blevet præsenteret (Abstrakt LB01.06) på årets virtuelle version af ECTRIMS, viser også, at der kan være en sammenhæng mellem afbrudt interferonbehandling og for tidlig fødsel, men dette resultat skal bekræftes i yderligere analyser, før det kan konkluderes endeligt. 

Bag studiet står blandt andet professor Kerstin Hellwig, som sammen med sine kolleger fra Universitetsklinikken ved Ruhr-Universität Bochum har analyseret data fra 212 graviditeter i det største tyske MS- og graviditetsregister DMSKW, med det formål at vurdere effekten af interferon-beta-eksponering i graviditetens tidlige fase på kvindernes attakrater. 

Forskerne vurderede ratio for attakrater under hele graviditeten og for hvert trimester, og odds ratio blev beregnet ved hjælp af logistisk regression. Resultatet af analysen er, at der var registreret signifikant flere graviditeter med attakker og en højere attakrate hos kvinder, som var stoppet med interferonbehandling før graviditeten, i forhold til kvinder, der først stoppede behandlingen undervejs i graviditeten. 

Studiet var et af flere ved den virtuelle ECTRIMS-kongres, der leverer data, som understøtter en formodning om, at sygdomsmodificerende behandling under graviditeten vil være at foretrække for kvinder med MS. 

Sårbar periode efter fødslen

MSBase-studiegruppen præsenterede et studie, der bekræfter, at perioden efter fødslen er en sårbar periode, hvor kvinderne er i øget risiko for opblussen af sygdommen, uanset om de har været i sygdomsmodificerende behandling før graviditeten eller ej. Studiet viser samtidig, at sygdomsmodificerende behandling og tidlig genopstart med højeffektiv behandling efter fødslen kan forebygge attakker i postpartum-perioden. 

Endelig har forskere fra Universitetshospitalet i Basel forsøgt at undersøge, om det påvirker kvinders neurofilament light chain niveau under graviditeten, når de afbryder en sygdomsmodificerende behandling på grund af graviditet. Studiet er imidlertid meget lille og bidrager derfor ikke solid evident, men i den lille kohorte fandt forskerne, at NfL-niveauet steg ved afbrudt behandling, og at det øgede NfL var uafhængigt af forekomsten af attakker. hvilket ifølge forskerne indikerer en øget underliggende sygdomsaktivitet. 

Alt i alt er der på MSVirtual2020 blevet føjet yderligere evidens til den stigende mængde data, der peger i retning af, at kvinder med MS bør tilbydes behandling før, under og efter graviditet, fortæller Melinda Magyari, der er overlæge ved Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet.

“Vi har ikke mulighed for at foretage studier med gravide, og derfor er registerstudierne så værdifulde på dette område. Der er stadig brug for mere solid dokumentation, før man kan anbefale behandling under graviditet, men mere og mere tyder på, at det vil være til kvindernes bedste,” siger Melinda Magyari.

Anbefal denne artikel

Bexarotene fejler som remyeliniserende behandling

ECTRIMS: RXR-agonisten bexarotene kommer ikke til at spille rollen som den første remyeliniserende MS-behandling, men det kan ikke udelukkes, at en mere specifik RXR-agonist kan fungere, konkluderer forskere fra Cambridge Centre for Myelin Repair, efter at…

Hovedstaden klar til opkvalificering af MS-sygeplejersker

Scleroseklinikkerne i Region H har udviklet et kursus, der skal sikre en permanent opkvalificering af sygeplejerskerne på hovedstadens MS-klinikker. Opkvalificeringen skal klæde sygeplejerskerne på til at varetage kontroller af alle scleroseramte uanset…

Real world resultater bekræfter Mavenclads sikkerhed

ECTRIMS: Real world resultater fra 14.813 patienter, som har fået Mavenclad (cladribin), siden behandlingen blev godkendt i starten af 2019, ændrer ikke billedet af sikkerhedsprofilen.

Effekten af siponimod markant bedre ved aktiv SPMS efter fem år

ECTRIMS: Siponimod udsætter tiden til bekræftet EDSS-forværring med 70 procent og udsætter ligeledes patienternes oplevelse af kognitiv forværring signifikant hos patienter med aktiv SPMS.

Afdelingssygeplejerske: Efteruddannelse burde være ens i hele landet

Scleroseklinikkerne i Region Hovedstaden tilbyder nu opkvalificering af neurologiske kompetencer til deres sygeplejersker. Afdelingssygeplejerske ved DMSC, Rigshospitalet Anne Kirsten Krakau Hansen er begejstret for muligheden, men ærgrer sig over, at der…

Zeposia effektiv og sikker efter fem år

ECTRIMS: Efter fire til fem års behandling med Zeposia (ozanimod) oplever patienter med attakvis MS samme gode effekt og bivirkningsprofil som dokumenteret i godkendelsesstudierne.

Kulturnyt

  Debat på Sundhedstinget

   Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

   Hæmatologisk Tidsskrift

   Diagnostisk Tidsskrift

   Redaktion

   Webmaster

   Tilknyttede journalister

   • Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Annette Lausten - gastroenterologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
    Ebbe Fischer - allround

   Om os

   Redaktion

   Webmaster

   Tilknyttede journalister

   • Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Annette Lausten - gastroenterologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
    Ebbe Fischer - allround

   Om os