Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 


Attakker under graviditet ved højaktiv MS kan muligvis forebygges

ECTRIMS: Behandling med langtidsvirkende sygdomsmodificerende lægemidler eller fortsat behandling med Tysabri (natalizumab) under graviditeten kan måske forebygge den øgede risiko for attakker hos kvinder med høj sygdomsaktivitet..

Det viser et studie (Abstrakt PS12.04) præsenteret på dette års virtuelle ECTRIMS-kongres.

Sygdomsaktiviteten hos patienter med attakvis MS ser generelt ud til at mindskes under graviditet, men sygdomsaktivitet under graviditet er fortsat et område, som ikke er tilstrækkeligt belyst. Forskerne bag  studie har set nærmere på sygdomsaktiviteten i en kohorte af gravide inddelt efter grader af DMT-behandling – lav, moderat og højeffektiv.

Data blev indhentet fra ’MSBase Registry’. Udgangspunktet var termin og prætermin graviditeter i perioden 2011-19. Årlige attak-rater (ARR) blev beregnet for hver graviditets-trimester og 12 måneder på begge sider af disse. Prædiktorer for tilbagefald under graviditeten blev bestemt ved hjælp af klynge-inddelt logistisk regression.

Studiet omfattede 1.452 kvinder og i alt 1640 graviditeter, og i året før undfangelsen var der i 346 tilfælde ikke behandlet med sygdomsmodificerende lægemidler. ved 845 graviditeter, var der forud behandlet med et at de mildere lægemidler, i 207 tilfælde med et moderat lægemiddel, og i 242 tilfælde var der behandlet med et højeffektivt lægemiddel.  Det mest almindelige lægemiddel i hver klasse var henholdsvis interferon-beta (n = 597), fingolimod (n = 147) og natalizumab (n = 219). I de grupper, der fik mere effektive lægemidler var en EDSS-score på to eller derover mere udbredt ved undfangelsen.  

Hos de kvinder, som ikke var i sygdomsmodificerende behandling, eller som fik et af de mildere præparater før graviditeten, faldt attakraten under graviditeten, og hos kvinder i moderat effektiv behandling steg attakraten i første trimester, for derefter at falde igen, men den hos kvinder i højeffektiv behandling steg gennem hele graviditeten. Moderat og højeffektiv behandling før graviditeten var desuden forbundet med højere ARR i den tidlige postpartum-periode (høj: 0,84 [95 procent CI 0,62-1,1]; moderat: 0,90 [95 procent CI 0,65-1,2]; lav: 0,47 [95 procent CI 0,38-0,58] ).

Men hvor højeffektiv behandling forud for graviditeten var prædiktorer for tilbagefald under graviditet, beskyttede fortsat behandling med højeffektiv DMT under graviditet ved tilbagefald (odds ratio 0,80 [9 procent CI 0,68-0,94]). 

Anbefal denne artikel

Bexarotene fejler som remyeliniserende behandling

ECTRIMS: RXR-agonisten bexarotene kommer ikke til at spille rollen som den første remyeliniserende MS-behandling, men det kan ikke udelukkes, at en mere specifik RXR-agonist kan fungere, konkluderer forskere fra Cambridge Centre for Myelin Repair, efter at…

Hovedstaden klar til opkvalificering af MS-sygeplejersker

Scleroseklinikkerne i Region H har udviklet et kursus, der skal sikre en permanent opkvalificering af sygeplejerskerne på hovedstadens MS-klinikker. Opkvalificeringen skal klæde sygeplejerskerne på til at varetage kontroller af alle scleroseramte uanset…

Real world resultater bekræfter Mavenclads sikkerhed

ECTRIMS: Real world resultater fra 14.813 patienter, som har fået Mavenclad (cladribin), siden behandlingen blev godkendt i starten af 2019, ændrer ikke billedet af sikkerhedsprofilen.

Effekten af siponimod markant bedre ved aktiv SPMS efter fem år

ECTRIMS: Siponimod udsætter tiden til bekræftet EDSS-forværring med 70 procent og udsætter ligeledes patienternes oplevelse af kognitiv forværring signifikant hos patienter med aktiv SPMS.

Afdelingssygeplejerske: Efteruddannelse burde være ens i hele landet

Scleroseklinikkerne i Region Hovedstaden tilbyder nu opkvalificering af neurologiske kompetencer til deres sygeplejersker. Afdelingssygeplejerske ved DMSC, Rigshospitalet Anne Kirsten Krakau Hansen er begejstret for muligheden, men ærgrer sig over, at der…

Zeposia effektiv og sikker efter fem år

ECTRIMS: Efter fire til fem års behandling med Zeposia (ozanimod) oplever patienter med attakvis MS samme gode effekt og bivirkningsprofil som dokumenteret i godkendelsesstudierne.

Kulturnyt

  Debat på Sundhedstinget

   Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

   Hæmatologisk Tidsskrift

   Diagnostisk Tidsskrift

   Redaktion

   Webmaster

   Tilknyttede journalister

   • Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Annette Lausten - gastroenterologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
    Ebbe Fischer - allround

   Om os

   Redaktion

   Webmaster

   Tilknyttede journalister

   • Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Annette Lausten - gastroenterologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
    Ebbe Fischer - allround

   Om os