Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Ingen øget risiko for Covid-19 ved MS og NMOSD-behandling

Sygdomsmodificerende behandling kan ændre immunstatus og dermed øge følsomheden overfor smitte med Covid-19 hos patienter med multipel sclerose eller neuromyelitis optica spectrum-forstyrrelser (NMOSD).

Der mangler dog dokumentation, som understøtter den teori. Derfor har et hold kinesiske forskere undersøgt, hvorvidt disse patienters risiko reelt var øget. Studiets resultater peger på, at det ikke er tilfældet. 

I det kinesiske studie, der er offentliggjort i Neurology, undersøgte forskerne patienter med MS og NMOSDs risiko for Covid-19. Patienterne var tilknyttet ti MS-centre i otte kinesiske byer inklusiv Wuhan. I studiet samlede forskerne information om MS og NMOSD-sygdomens varighed og patienternes brug af ​sygdomsmodificerende behandling. Data om mulige tilfælde af Covid-19 blev indhentet fra patienternes hospitalsbesøg, spørgeskemaer og patienternes selvrapportering. Covid-19-infektion blev bekræftet gennem klinisk evaluering.

882 ud af 1.804 (48.89 procent) patienter med MS og 2.129 af 3.060 (69,58 procent) patienter med NMOSD modtog sygdomsmodificerende behandling. Der var ingen ændringer i patienternes medicinering i perioden 15. januar 2020 til 15. marts 2020. Ingen af ​​patienterne med MS i sygdomsmodificerende behandling blev konstateret smittet med Covid-19. Dog blev to patienter med tilbagefald i NMOSD diagnosticeret med en Covid-19-relateret lungebetændelse. Efter behandling blev begge patienter raske.

Der blev som konklusion i studiet ikke observeret nogen øget risiko for Covid-19-infektion hos patienter med MS eller NMOSD, uanset om disse patienter modtog sygdomsmodificerende behandling eller ej. De behandlende neurologers øgede fokus på forebyggelse Covid-19-infektion hos deres patienter kan have bidraget til den generelt lave smitterisiko i patientgruppen.

Anbefal denne artikel

Scleroseklinikkers brug af cannabisforsøgsordningen er minimal

Cannabisprodukterne i den danske forsøgsordning udskrives i langt de fleste tilfælde af de praktiserende læger, viser Sundheds- og Ældreministeriets midtvejsstatus for forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

Hjemmebesøg og korte ophold erstatter indlæggelser på Sclerosehospitalerne året ud

Sclerosehospitalerne er så småt begyndt at genoptage aktiviteten efter coronanedlukningen af landet, men tilbuddet om rehabilitering vil ikke være det sædvanlige resten af året, fortæller direktør ved Sclerosehospitalerne Brita Løvendal. 

Giovannoni: NICE’s antagelser stemmer ikke med den kliniske praksis

Det engelske prioriteringsinstitut NICE tager fejl på to væsentlige punkter i et udkast til en anbefaling imod brug af Mayzent (siponimod) som standardbehandling til patienter med aktiv sekundær progressiv MS (SPMS), som instituttet i øjeblikket har i…

Cannabis-stop giver bedring hos depressive MS-patienter

MS-patienter, der selvmedicinerer sig med cannabis, vil måske få det bedre ved at lade være. Det skete i hvert fald for en gruppe patienter i et mindre canadisk studie, hvor daglige cannabis-rygere blev tilfældigt udvalgt til enten at fortsætte eller at…

NICE vil ikke anbefale Mayzent mod SPMS

Det engelske prioriteringsinstitut NICE lægger an til at afvise en anbefaling af Mayzent (siponimod) til behandling af aktiv sekundær progressiv MS (SPMS).

Studie kortlægger neuro-patologiske kendetegn ved Covid-19

Et højt antal Covid-19-patienter præsenterer sig med neurologiske symptomer som for eksempel hovedpine, ændret mental status og nedsat eller tabt lugtesans (anosmi).

Kulturnyt

  Debat på Sundhedstinget

   Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

   Hæmatologisk Tidsskrift

   Diagnostisk Tidsskrift

   Redaktion

   Webmaster

   Tilknyttede journalister

   • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Annette Lausten - gastroenterologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
    Ebbe Fischer - allround

   Om os

   Redaktion

   Webmaster

   Tilknyttede journalister

   • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Annette Lausten - gastroenterologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
    Ebbe Fischer - allround

   Om os