Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Ingen tegn på værre Covid-19 forløb for MS-patienter i Ocrevusbehandling

EAN: Ud af 100 bekræftede tilfælde af Covid-19 hos MS-patienter i Ocrevus-behandling, har 26 været indlagt. 14 af dem er kommet sig og er udskrevet fra hospitalet, mens 12 var indlagt ved tidspunktet for dataindsamling.

Fire af dem var i kritisk tilstand. Otte tilfælde var alvorlige, fire var i bedring og i fire tilfælde er der ikke rapporteret om patienternes tilstand. Det viser foreløbig data fra Roches pharmacovigilance database indhentet frem til 30.april 2020.

Da corona-epidemien brød ud i Italien i starten af året og bredte sig i Europa, opstod en debat om, hvorvidt de immundæmpende MS-behandlinger udgjorde en risiko for patienterne under epidemien. I Danmark har MS-klinikkerne hovedsageligt valgt at fortsætte behandling med blandt andet Ocrevus ud fra en vurdering af, at der kan gå lang tid, før der findes en behandling og vaccine mod Covid-19, og det at undvære MS-behandlingen udgør i sig selv en risiko for patienterne. En fornuftig strategi, tyder de foreløbige rapporteringer om MS og Covid-19 på.

"Baseret på den begrænsede data som er tilgængelig, er der ikke på nuværende tidspunkt evidens for et mere alvorligt sygdomsforløb med Covid-19 for MS-patienter i behandling med Ocrevus," siger professor i neurologi ved University of California, San Fransisco, Stephen Hauser i sin præsentation af tallene på dette års virtuelle EAN-kongres.

De nye data for MS og corona stammer fra en opdateret analyse af sikkerheden ved Ocrevus, hvor data er samlet fra mere end 5.000 patienter verden over fra mere end ti kliniske studier, heraf de store fase III-studier, som lå til grund for godkendelsen af lægemidlet. Data fra studierne er indhentet frem til august 2019, og tallene fra Roches pharmacovigilance database er indhentet som en del af firmaets standardaktiviteter frem til 30. april 2020.

Den samlede analyse viser en konsistent sikkerhedsprofil for Ocrevus over tid. Raten af bivirkninger og alvorlige bivirkninger forblev lig profilen i de kontrollerede fase III-studier over en periode på 6,5 år.

Infektion i luftvejene er den mest almindelige bivirkning, og infektioner er den mest almindelige alvorlige bivirkning med henholdsvis 76 og 1,97 tilfælde per 100 patientår.

Raterne af alvorlige bivirkninger er forblevet højere blandt patienter med PPMS sammenlignet med attakvise patienter, men for begge grupper er raterne forblevet lave og er konsistente med de tal der er rapporteret for infektionsrelaterede indlæggelser fra real world MS-kohorten. Forekomsten af cancer herunder også brystkræft hos kvinder er også forblevet stabil over hele perioden.

Anbefal denne artikel

Forskere foreslår fysisk forbedring som nyt mål for MS-studier

Ved hjælp af en modificeret Kaplan-Meier estimator er det muligt at måle og sammenligne fysisk forbedring mellem grupper af MS-patienter.

Kritik i Lancet af behandling af kroniske, neurologiske sygdomme

Tilgangen til neurologiske patienter bør være mere proaktiv fremfor reaktiv, da komplekse problemer håndteres utilstrækkeligt på grund af patienters mangel på adgang til sygdomsspecifik ekspertise.

EMA godkender kortere infusionstid med Ocrevus

Det europæiske lægemiddelagentur godkender Roches ansøgning en reduceret infusionstid for behandling af attakvis og primær progressiv MS. Godkendelsen vil lette presset på kapaciteten i de store centre, mener professor Finn Sellebjerg. 

EDSS og EQ-5D-3L giver brugbare data for livskvalitet ved NMOSD

EAN: Graden af synsforværring ved NMOSD hænger tydeligt sammen med patienternes livskvalitet, viser en ny kombineret analyse af livskvalitet og fysisk forværring hos NMOSD-patienter

Medicinrådet afviser endeligt at udvide målgruppen for Spinraza

Større børn med muskelsvindsygdommen spinal muskelatrofi (SMA får ikke adgang til behandling med Spinraza i Danmark.

OCT kan spore asymptomatisk ON hos tidlige CIS-patienter

EAN: Asymptomatisk ON-læsioner er lige så almindelige som symptomatiske hos patienter i de tidligste stadier af CIS, viser en undersøgelse fra Frankrig, hvor forskerne også har fundet en måde at identificere de asymptomatiske læsioner. 

Kulturnyt

  Debat på Sundhedstinget

   Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

   Hæmatologisk Tidsskrift

   Diagnostisk Tidsskrift

   Redaktion

   Webmaster

   Tilknyttede journalister

   • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Annette Lausten - gastroenterologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
    Ebbe Fischer - allround

   Om os

   Redaktion

   Webmaster

   Tilknyttede journalister

   • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Annette Lausten - gastroenterologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
    Ebbe Fischer - allround

   Om os